22.3.09

Neix el primer segell europeu de qualitat de gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores

L'Observatori de les Finances Ètiques de FETS (Finançament Ètic i Solidari), ha presentat el primer segell europeu de qualitat i gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores, EthSI (Ethical and Solidarity based Insuranced).

El sector assegurador és un dels més significatius inversors del sistema financer mundial i també està exposat a la situació de crisi econòmica. Segons dades de ICEA, les inversions de les entitats asseguradores espanyoles el 2007 sumaven al voltant del 169.000 milions d’euros. Ara, més que mai, es fa necessari garantir uns valors ètics i solidaris en els seus productes, que tenen a veure directament amb les preocupacions dels ciutadans. Segons dades del sector, les asseguradores a Espanya van ingressar per primes durant el 2008 prop de 59.000 milions d'euros, mostrant una evolució millor que d'altres sectors financers.

L'EthSI és un distintiu que garanteix la qualitat de la gestió que fan companyies asseguradores, brokers d’assegurances i corredories, entre altres, en avaluar si s’ajusten a un comportament ètic dins de la seva organització, amb els productes que ofereixin i amb les inversions que fan amb els diners que la ciutadania els confia.

Criteris com la responsabilitat social, la inversió socialment responsable, el tipus legal societari escollit, la transparència, la sostenibilitat ambiental o la vinculació a l’economia social són alguns dels aspectes analitzats. En aquest sentit, la comercialització del producte s’ha de realitzar també a través de gestors (agents, corredories, brokers), registrats i avaluats per l’Observatori sota aquests criteris. Es tracta, doncs, de certificar l’adopció d’aquests criteris de manera que s'asseguri la transparència del mercat de les assegurances i faciliti als usuaris una eina per escollir el producte que més s’ajusti als seus valors.

El segell EthSI


Assegurança Ètica i Solidària L'EthSI és un distintiu que mostra una garantia de la qualitat de la gestió de les empreses certificades.

Es tracta de certificar l’adopció d’aquests criteris, de manera que es doni transparència al mercat de les assegurances. Així es vol facilitar als usuaris una eina per escollir el producte que més s’ajusti als seus valors en funció d’uns paràmetres objectius.

Criteris del segell

El segell certifica productes asseguradors a través d’una sèrie de paràmetres: foment de la sostenibilitat social, ambiental i transparència.

Aquests productes són presentats per companyies asseguradores que han d’estar registrades a l’observatori. Aquest registre es fa a partir d’una avaluació de diferents criteris sobre la dimensió ètica i solidària de l’organització.

La comercialització del producte s’ha de realitzar també a través de gestors (corredors, corredories, brokers), registrats i avaluats per l’observatori sota aquests criteris. Llegir-ho tot...

0 comentaris: