11.3.09

Les empreses proveïdores de multinacionals no entenen l'amenaça que suposa el canvi climàtic

El primer informe sobre emissions de carboni, realitzat per l'organització Carbon Disclosure Project (CDP), analitza la cadena de subministrament de les principals multinacionals i revela que molts dels seus proveïdors no entenen l'amenaça que suposa el canvi climàtic.

Per a fer l'estudi, van sol·licitar informació als principals proveïdors de 34 multinacionals com Cadbury, Colgate-Palmolive, Hewlett Packard i Vodafone, i han conclòs que entre un 40 i un 60 per cent de les seves emissions totals de gasos amb efecte hivernacle s’escapen del seu control directe ja que procedeixen de les seves cadenes de subministrament (com processament, embalatge o transport).

També van demanar informació a les empreses proveïdores de les multinacionals i amb les dades obtingudes de 634 respostes es fa evident la manca de preparació per a enfrontar-se a les conseqüències del canvi climàtic, i també la manca de consciència sobre els riscos.

Altres dades que són d’interès:

  • Les respostes més completes corresponen a empreses nord-americanes, fet que sorprèn si es té en compte la manca de regulació federal. Les dades mostren doncs que estan actuant de forma més avançada que la regulació federal. Us estudi recent afirma que els directius americans mostren una preocupació creixent per tot allò relatiu a la gestió de l'RSE, la sostenibilitat i el canvi climàtic.
  • L'informe revela que només un 58 per cent de les empreses considera que el canvi climàtic significa un risc per a les seves operacions, mentre que un terç va dir que no és cap amenaça.
  • Els proveïdors ubicats a Àsia utilitzen incentius per fer canvis a nivells superiors als de la mitjana a tot el món, a pesar de la gran disparitat entre els diferents països de la regió. Mentre que les empreses del Japó i Taiwan estaven al capdavant del canvi, les de l'Índia, la Xina i Tailàndia tenien taxes de resposta molt inferiors.

Alan McGill, soci de PWC, va afirmar que "l'informe està demostrant que l'actuació sostenible, planificació i preparació d’informes no és només una cosa que està bé posseir sinó que pot ser la diferència entre guanyar o mantenir grans empreses com a clients".

8.500 subcontractistes catalanes ocupen 150.000 persones

Les empreses subcontractistes representen gairebé un terç de la indústria catalana i donen feina a unes 150.000 persones, a més de ser un dels sectors més internacionalitzats, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona.

A Catalunya hi ha actualment unes 8.500 empreses subcontractistes que generen una xifra de negoci de 33.176 milions d'euros, el 22% de la facturació total de la indústria catalana. Malgrat que aquestes companyies s'han vist molt afectades per la crisi de l'automòbil, ja hi ha nous sectors emergents que es preparen per agafar el relleu, com el mèdic, el farmacèutic o el de l'aeronàutica, segons va anticipar el president del saló, Josep Morell. Segons el seu parer, la subcontractació ja ha realitzat la reconversió, i ja no es pot parlar només de la indústria manufacturera, sinó que també s'hi han d'incloure els serveis lligats a la producció industrial, com els destinats a empreses, la mediació financera, el comerç o el transport. [veure notícia a El Periódico]

En algun cas, alguna empresa de dimensions reduïdes i que presta serveis com a subcontractista d’una multinacional, s’ha començat a trobar amb requeriments per part dels seus clients i han començat a reaccionar. Però la majoria de les pimes catalanes –com les d’arreu del món- no són prou conscients de la importància que pot suposar un enfocament de responsabilitat social per a les cadenes de valor de les quals formen part.

Si abans competien empreses contra empreses, avui i cada cop més competeix una cadena de valor contra una altra, i això implica alinear valors i compromisos d’RSE a llarg de la cadena implicant també les pimes subcontractistes.