27.3.09

L'Eurocambra reclama una norma europea per delimitar la responsabilitat de les subcontractes

Política social - 26.03.2009

El Parlament Europeu ha aprovat una resolució sobre la responsabilitat social de les empreses subcontractades en les cadenes de producció, en la qual es proposa l'establiment d'una responsabilitat solidària a nivell europeu.

El text demana que es creï un "instrument jurídic comunitari inequívoc que introdueixi la responsabilitat solidària a nivell europeu, respectant alhora els diferents ordenaments jurídics vigents en els Estats membres, així com els principis de subsidiarietat i proporcionalitat" (paràgraf 13).

No obstant això, la resolució elimina les referències a que aquesta responsabilitat hagi d'incloure, almenys, els salaris, les contribucions de seguretat social, els impostos i els danys causats per accidents laborals. A més, demana als poders públics nacionals que adoptin o desenvolupin normes que "excloguin de la contractació pública a les empreses quan es provi que han infringit la legislació laboral, els convenis col·lectius o els codis de conducta" (paràgraf 5).

Segons l'Eurocambra, aquesta eina beneficiaria els treballadors, però també les autoritats, els contractadors i especialment a les petites i mitjanes empreses (PIME). A més, considera que ajudaria els Estats membres a lluitar contra l'economia submergida, "ja que l'existència de normes comunitàries clares i transparents expulsaria del mercat els agents dubtosos, millorant així el funcionament del mercat únic" (paràgraf 15).

Així mateix, els eurodiputats demanen a la Comissió que faci una avaluació transectorial sobre els efectes d'una eina així de cara a incrementar la transparència en els processos de subcontractació i garantir l'aplicació del Dret comunitari i nacional (paràgraf 14).

Veure notícia completa al portal del Parlament Europeu