12.3.09

La Generalitat elabora un protocol per a prevenir l'assetjament

La Generalitat de Catalunya elabora un protocol estàndard per a la prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en el treball.

Aquest protocol s'emmarca en el compliment de la Llei per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes de març 2007, que estableix l'obligatorietat d'aquesta mesura en el seu article 48:
"Les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a prevenir i donar curs a les denúncies que puguin formular aquells que han estat objecte".

Font: el País