9.3.09

Congrés sobre el valor de les cultures: Cohesió i pau a través del diàleg

El congrés està dividit en quatre grans apartats: biodiversitat, diversitat cultural, diversitat lingüística, diversitat religiosa. Hem volgut començar cada bloc temàtic per la difusió d'un curtmetratge que situarà la problemàtica.

Els ponents convidats (experts catalans, internacionals i de la UNESCO) ajudaran a identificar i analitzar els principals reptes de cada àmbit temàtic, tot prestant atenció a la seva dimensió educativa, i proposaran pistes de solució amb recomanacions concretes que permetin elaborar un pla d'acció.