11.3.09

Jocs Interempreses 09


És una OLIMPÍADA EMPRESARIAL SOLIDÀRIA que se celebra anualment a Catalunya i que, des del vessant de RH, vol treballar en la cohesió i motivació dels equips de treball i en el sentiment de pertinença a l'organització mitjançant l'esport.

Els Jocs Interempreses, organitzats per a32 events, són una OLIMPÍADA EMPRESARIAL SOLIDÀRIA, que es celebra anualment a Catalunya i que està oberta a totes aquelles organitzacions que vegin en l’esport una forma més de fer-se presents en la societat.

Concebuts com una competició amateur entre empreses, aquests jocs es consoliden com una plataforma de trobada de gent de diferents sectors i punts de la geografia, utilitzant l' esport com a eina de comunicació i cohesió.

Per a l'edició 2009, els 3 projectes seleccionats i sobre els quals les empreses participants hauran de pronunciar-se són:

* Projecte local: Fundación Soñar Despierto
* Projecte internacional: Cuidam, un programa de l'Hospital Sant Joan de Déu
* Projecte esportiu: Esport Solidari Internacional

Què aporten

* Potencien la cohesió, la convivència i la motivació.
* Fomenten les relacions inter-personals dins l’ empresa.
* Desenvolupen el sentiment de pertinença i l' esperit corporatiu.
* Estimulen l’ esperit de superació, concentració, esforç i rendiment.
* Introdueixen una nova dimensió en la comunicació interna.
* Permeten gaudir d’ un cap de setmana “diferent”.
* Creen un punt de trobada amb persones d’ altres empreses i sectors.
* Estimulen exercir la solidaritat.

Qui hi pot participar

* Obert a tota organització, amb independència de la seva dimensió, sector i objecte social. Això inclou petites empreses, pimes i grans empreses però també professionals independents i organitzacions no mercantils, privades o públiques.
* La unió d’empreses és permesa, per tal d'afavorir que puguin participar en esports d’equip les organitzacions de petita dimensió.
* Els participants d’una empresa han de tenir alguna vinculació amb ella, malgrat no tinguin una relació d’assalariat.
* Els jocs obliden "per un dia" les jerarquies de les organitzacions. Es tracta de fomentar l’esport com una eina de desenvolupament de les relacions interpersonals.
* En la majoria d'activitats, tots dos gèneres concorren en la mateixa categoria, fomentant els equips mixtes com a reflex del que succeeix també en les empreses.


El període d'inscripció als Jocs finalitza el 30 d'abril. Per a més informació sobre el calendari, les diferents seus i el procediment d'inscripció, t'adjuntem l'enllaç amb el web de l'esdeveniment.

Accés a Jocs Interempreses: www.jocsinterempreses.com