1.4.13

Gestió de la pròpia Responsabilitat Social

En la gestió de la pròpia Responsabilitat Social, assumeixo alguns reptes de compromís, gestió i rendició de comptes, que estan recollits en el Codi Ètic i que aporto també a continuació:

[ca] Presentació professional, que inclou presentacions amb enfocament sectorial o amb detall d'actuacions fetes a nivell territorial. //  [es] Presentación profesional, que incluye presentaciones con enfoque sectorial o con detalle de actuaciones hechas a nivel territorial.

[ca] Presentació de Responsabilitat Global  //  [es] Presentació de Responsabilitat Global

Codi Ètic, que recull 14 posicionaments sobre l'estil ètic i professional, amb alguns compromisos.

Compromisos subscrits. En el marc de la gestió de la pròpia RSE, Responsabilitat Global ha subscrit o ha manifestat el compromis amb els següents codis o iniciatives...


Memòria Responsabilitat Global. Per a proveir informació sobre la nostra actuació de manera permanent i ràpida fem servir el mateix blog on publiquem reflexions, articles i informacions d'RSE, però amb una etiqueta específica segons l'exercici... Vegeu per cada any el balanç de l'activitat desenvolupada al 2014.

[ca] Compromís amb l'RSE. Recull d'activitat realitzada  //  [es] Compromiso con la RSE. Recopilación de actividad realizada

Gestió de Grups d'Interès. Recullo sota l'etiqueta "gestió de partprenents" del blog, la informació de les interaccions rellevants que mantinc amb els meus stakeholders que poden tenir interès públic, com a mostra de transparència, en el marc de gestió de la pròpia responsabilitat social. Entre els meus partprenents o grups d'interès tant hi pot haver proveïdors de serveis com la telefonia, organitzadors de jornades a les quals he assistit, o també informació sobre si m'he donat d'alta o baixa d'alguna organització. Complementàriament, també hi incloc els compromisos que vaig adquirint en campanyes socials diverses.

Altres:
Responsabilitats ètiques dels blocaires
...