2.4.13

Pitjor que no gestionar la Responsabilitat Social

Molt pitjor que no gestionar la RSE és no acomplir els compromisos de què es fa bandera

Gestionar la responsabilitat social és una opció a la qual cada vegada més empreses s’afegeixen per tal de millorar com a empresa alhora que aporta valor social, econòmic i ambiental. L’RS és una elecció, una alternativa de negoci que s’adopta de manera lliure i voluntària com a estratègia de gestió empresarial i, per tant, en aquest marc de discrecionalitat i confiança, és injustificable que convisquin conductes poc ètiques amb pretensions d’empresa que es declara socialment responsable.

Les empreses, les organitzacions sense ànim de lucre, els clubs esportius, les cooperatives, els col·legis professionals... tota mena d’agrupacions, i fins i tot els ciutadans de manera individual com a part integrant de la societat en què vivim, ens hem de cenyir al marc legal. Aquesta no és una decisió optativa i, tot i que l’hem d’entendre com un bé comú i necessari, és un deure.

Tanmateix, quan parlem d’RS, estem parlant d’una acció triada voluntàriament, d’una manera de fer que les empreses o organitzacions adopten a fi d’anar evolucionant i millorant mentre aporten valor a l’entorn social i minimitzen l’impacte ambiental negatiu.

En conseqüència, quan es comunica una gestió ètica al mateix temps que s'estan vulnerant aquells principis bàsics de la responsabilitat social amb pràctiques poc ètiques s’està defraudant a tota la societat. Molt pitjor que no gestionar l’RS és no complir els compromisos adquirits de què es fa bandera.

Dies enrere vam poder veure un reportatge que emetien a TV3 en el programa 30 Minuts on es parlava de l’empresa Foxconn, una multinacional taiwanesa amb seu a països del Sud, on la legislació pel que fa a drets laborals és poc exigent o gairebé inexistent. Aquesta empresa és la major fabricant de components electrònics a nivell mundial i entre els seus clients disposa de corporacions tan conegudes com Apple o Sony.

Segons es va mostrar en el reportatge, aquesta multinacional té una política laboral absolutament lamentable que ha desencadenat nombrosos incidents amb conseqüències nefastes per als treballadors. Malgrat les reiterades denúncies per part de diversos mitjans, no només no és dóna solució a aquest greu problema, sinó que empreses com les anomenades, que fan bandera de la gestió de la responsabilitat social, continuen tenint relacions de negoci amb Foxconn.

Empreses com Apple en la seva web pretenen donar una imatge de qualitat de gestió i respecte a les persones, conceptes implícits en l'RSE, amb missatges com ara ”Los trabajadores de todo el mundo tienen derecho a unas condiciones laborales justas y seguras. Además deben contar con oportunidades de formación que les permitan mejorar su calidad de vida. Desde Apple colaboramos con nuestros proveedores para asegurarnos de que cumplen nuestro Código de Conducta mediante continuas inspecciones, planes de mejora y otras comprobaciones”.

Malgrat aquest discurs, la realitat que va mostrar el reportatge és que aquestes empreses miren cap a una altra banda davant atemptats inacceptables contra els drets humans dels treballadors i continuen prioritzant els interessos per davant dels comportament ètics. Amb l’agreujant que pretenen donar una imatge socialment responsable, quan amb aquesta passivitat estan obviant alguns dels pilars bàsics de l’RS que són la transparència, la comprensió dels grups d’interès i el respecte dels drets humans encara que la llei del país no ho contempli.

Per tant, volem subratllar la importància de l’esforç que suposa tenir comportaments ètics i exigir-los a proveïdors i subcontractats a fi de gestionar de manera adequada l’RS i aconseguir els objectius de millora pretesos. Quan s’opta per la gestió de la responsabilitat social hi ha d’haver coherència per tal d’assolir la màxima que es pretén que és sumar un més un, tres. No mostrar-se proactiu davant d’actituds poc ètiques de les quals es té coneixement és pitjor que no triar la gestió de l’RS com a model empresarial.


Marta Ribera i Rios
Responsabilitat Global