22.4.13

Les grans empreses estaran obligades a divulgar informació social i ambiental

  • La Comissió pren mesures per augmentar la transparència de les empreses en qüestions socials i ambientals 
  • El GRI creu que la nova directiva europea sobre els informes no financers suposa un avenç en transparència 
La Comissió Europea ha proposat una modificació de la legislació vigent sobre la comptabilitat per tal de millorar la transparència de determinades grans empreses en matèria social i mediambiental. Les empreses afectades hauran de divulgar informació sobre les estratègies, riscos i resultats pel que fa als aspectes ambientals, socials i laborals, al respecte dels drets humans, a la lluita contra la corrupció i el suborn ia la diversitat en els consells d'administració. 
 
17/04/2013 Michel Barnier, comissari de Mercat Interior i Serveis, ha declarat que "avui proposem una legislació important sobre la transparència de les empreses de tots els sectors. Es tracta de proporcionar informació útil per a les empreses, els inversors i la societat en general, una cosa molt reclamat per la comunitat d'inversors. Les empreses que ja publiquen informació sobre el seu rendiment financer i no financer adopten una perspectiva a més llarg termini a l'hora de prendre les seves decisions. També gaudeixen de menors costos de finançament, atreuen als treballadors amb talent i els conserven i, en última instància, tenen més èxit. Això és important per a la competitivitat europea i la creació de més llocs de treball. Les millors pràctiques s'han de convertir en la norma. Les noves normes només s'apliquen a les grans empreses, amb més de 500 empleats, perquè els costos d'exigir la seva aplicació a les petites i mitjanes empreses (PIME) podrien pesar més que els avantatges".
 
D'acord amb la proposta, les grans empreses, amb més de 500 empleats, estaran obligades a divulgar informació social i ambiental pertinent i essencial en els seus informes anuals. El plantejament adoptat garanteix que la càrrega administrativa sigui mínima. Es difondrà la informació concisa que sigui necessària per entendre l'evolució, el comportament o la situació de l'empresa, en comptes d'un informe complet i detallat de "sostenibilitat". Si informar en un àmbit determinat no és pertinent per a l'empresa, aquesta no estarà obligada a això, sinó únicament a explicar el motiu de no fer-ho. A més, les dades es poden facilitar a escala del grup, en lloc d'haver de fer-ho cada empresa pertanyent al grup.
 
La mesura proposada s'ha formulat sense intenció prescriptiva i deixa un ampli marge a les empreses pel que fa a la forma en què considerin més convenient divulgar la informació pertinent. Les empreses podran utilitzar les directrius internacionals o nacionals que considerin apropiades (per exemple, el Pacte Mundial de les Nacions Unides, ISO 26000 o el codi de sostenibilitat alemany).
 
Pel que fa a la transparència en matèria de diversitat en els consells d'administració, les grans empreses que cotitzen en borsa haurien de proporcionar informació sobre la seva política de diversitat (edat, sexe, diversitat geogràfica, formació i experiència professional). La informació divulgada inclourà els objectius de l'estratègia, la forma en què s'hagi executat i els seus resultats. Les empreses que no apliquin una política de diversitat hauran d'explicar el motiu. Aquest plantejament s'ajusta a la normativa general de la UE sobre govern corporatiu.

Font: www.compromisorse.com


El GRI aplaudeix la nova directiva europea sobre els informes no financers


22/04/2013 La proposta de nova directiva sobre els informes no financers, elaborada per la Comissió Europea, provocarà un "salt qualitatiu" pel que fa a transparència i la rendició de comptes de les empreses segons ha explicat la directora executiva adjunta del Global Reporting Initiative (GRI), Teresa Fogelberg.
 
Segons publica l'agència de notícies Servimedia, Fogelberg destaca que la proposta és coherent amb el principi de materialitat, que figura a la guia GRI, que anima les empreses a incloure només la informació que és important per al seu negoci.
 
A més, la directora executiva adjunta del GRI, Teresa Fogelberg afirma que "Europa necessita un marc polític sòlid i harmonitzat, però que també sigui prou flexible com per animar cada empresa per desenvolupar el seu propi enfocament diferenciat i estratègic per als informes de sostenibilitat, en lloc de tractar-lo com un mer exercici de compliment ".
 
Així, el concepte de "'informar o explicar" està dissenyat per permetre a les empreses la flexibilitat per centrar-se en aquells impactes que són més rellevants per al seu negoci, com es determina en el diàleg amb els seus grups d'interès.

Font: www.compromisorse.com