11.4.13

Reflexions d'ètica del Cercle per al Coneixement CPERC

ESPECIAL ÈTICA

Nova publicació del Cicle Ètica. Avui, Antoni Garrell i Alexandre Blasi escriuen els valors sobre els quals es construeix l'ètica professional i l'ètica empresarial.

LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y LA ÉTICA
Per Alexandre Blasi, l'ètica consisteix en treballar per millorar cada dia, complint amb els deures socials i assumint la responsabilitat de qüestionar el comportament de cadascú, evitant els paradigmes i prejudicis falsos.
Accés a l'article

SENSE ÈTICA PERSONAL NO HI HA ÈTICA EMPRESARIAL
Antoni Garrell apel·la l'ètica personal per assolir l'ètica professional i empresarial. "Actuar èticament comporta en primer lloc esdevenir coherent. Coherents en les actuacions pròpies i col·lectives. Actuar des de la coherència implica desenvolupar-se d'acord amb els valors que tenyeixen el comportament, és llavors quan hom pot parlar d'ètica professional i ètica empresarial, ni abans ni després".
Accés a l'article

Segueix totes les publicacions del Cicle Especial Ètica i participa-hi a través del Twitter #cicleètica

Cercle per al Coneixement: www.cperc.net
SOCIETAT ECONÒMICA BARCELONESA D'AMICS DEL PAÍS