22.4.13

El Departament d'Agricultura impulsa la millora de les pràctiques comercials en la cadena alimentària


Un moment de l'acte

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, i del director dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona, Marià Morera, ha presidit, aquesta tarda, la signatura de l’addenda al Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya per part del president de l’associació ANAFRIC –GREMSA ANICOC OVICEBO, Josep Friguls, que s’ha celebrat als Serveis Centrals del DAAM, a Barcelona.
 
Amb l’adhesió de l’associació ANAFRIC-GREMSA ANICOC OVICEBO, ja són 15 les associacions adherides a l’Acord, representants de la producció, la indústria i la distribució agroalimentària.
 
L’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials el van signar, el dia 29 de juliol de 2011, l’Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), l’Asociación Española de Distribuïdores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), el Consell de les Empreses de Distribució i Autoservei de Catalunya (CEDAC), Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA (Mercabarna), Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC-Agroalimentària i PIMEC-Comerç), el Foro Interagroalimentario, l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM), Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).
 
La Confederació del Comerç de Catalunya (CCC) es va adherir a l’Acord el maig de 2012; mentre que l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) i la Federació Avícola Catalana (FAC) s’hi van adherir el novembre de 2012.
 
En aquests prop de dos anys des de la signatura de l’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials en la Cadena Alimentària de Catalunya, s’ha dut a terme diverses reunions tant de la Comissió Paritària com dels grups de treball.
 
La Comissió Paritària ha creat dos grups de treball: millora de les pràctiques comercials, i millora de la percepció del consumidor. El primer grup de treball està elaborant un document que serveixi de model per tal de permetre la formalització voluntària de les relacions comercials que encara no estan documentades, entre les diferents baules de la cadena alimentària; i, per la seva banda, el segon grup de treball té com a objectiu informar al consumidor sobre els productes agraris, especialment pel que fa a les seves característiques i propietats; però també indicant el seu  període de producció.
 
Un Codi pioner
 
Es tracta d’una iniciativa pionera a tot l’Estat que té com a objectiu principal millorar les relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg de tota la cadena de valor, mitjançant l’establiment d’un marc de referència contractual, que permeti una agilitat i una seguretat més gran en les transaccions comercials i en millori l’eficiència. A més, també pretén millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat i valorar els productes agroalimentaris de qualitat, d’una seguretat alimentària més gran, més sostenibles i més respectuosos amb el benestar animal.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.