23.4.13

Més enllà del 2015: Diàlegs sobre el futur de l'agenda del desenvolupament

Com bé sabeu, d’aquí dos anys -el 2015- es complirà la data fixada l’any 2000 per l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides. Tot i que és cert que s'han produït avenços significatius en alguns aspectes, en molts d’altres el seu compliment no serà pas possible.

És en aquest context que la comunitat internacional està treballant en el procés de creació d’un nou marc pel desenvolupament, el que es coneix com el “l’Agenda de Desenvolupament Post 2015”. Així doncs el Fòrum UBUNTU, conjuntament amb la Campanya del Mil·lenni de les Nacions Unides a Europa i el Programa Art del PNUD, organitzem la jornada “Més enllà del 2015: Diàlegs sobre el futur de l'Agenda del Desenvolupament Post-2015” a la seu del CIDOB a Barcelona el proper dimecres 24 de 16-19.30h, per tal de debatre aquestes qüestions i efectuar propostes des de Catalunya a aquest procés.

Clicant en el següent enllaç trobareu tota la informació de la jornada així com el formulari per enregistrar-vos, ja que les places són limitades.

Aquest encontre serà possible gràcies al suport i col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), l’Observatori de la Cooperació Descentralitzada i la Campanya Beyond 2015. Esperem poder comptar amb la vostra presència i participació en aquesta jornada.