12.4.13

Jornada "L'RSE com a factor de major competitivitat" a Vilanova i la Geltrú

Cicle “Estratègies directives”

Gestió Responsable
L’estratègia i el compromís social des de l'RSE
L'RSE com a factor de major competitivitat

Context

La persistència de la crisi econòmica està provocant greus crisis empresarials, algunes de les quals comporten la liquidació definitiva de moltes pimes. Enmig d’aquestes aigües agitades, les petites i mitjanes empreses pateixen amb una gran duresa les conseqüències negatives de l’impacte que la crisi ha tingut en la seva clientela, ja sigui el públic directe, altres empreses o el sector públic.

Coincidint amb el període de la crisi, moltes pimes que havien començat a gestionar la seva RSE han continuat fent-ho i moltes altres s’hi han incorporat.

L’RSE és una metodologia de gestió empresarial que està ajudant a moltes pimes a ser més innovadores, més sostenibles i a internacionalitzar-se.

En aquest curs s’explicaran diverses experiències de pimes que han apostat per l’RSE i els ha ajudat a sortir-se’n.

Premisses

  • Gestionar la responsabilitat empresarial davant la societat: un procés de millora contínua per a la pime.
  • Repensar el model empresarial per a les pimes del s XXI: sostenibles, humanes, responsables.
Metodologia: Sessió única presencial formulada amb aportació acadèmica i pràctica.

Durada total: 6 hores

Planificació: 1 sessió

Calendari: divendres 3 de maig, de 8h30 a 14h30

Lloc: Molí de Mar · Vilanova i la Geltrú

Acreditació: Els assistents rebran el diploma del curs d’Estratègia i compromís social des de la RSE, amb el segell de l’Escola de Direcció d’Empresa.

Coordinació

· Acadèmica i tutoria: Josep Maria Canyelles · jmcanyelles@collaboratio.net
· Administrativa:  Susanna Gómez · info@ede.cat

Campus virtual

Els participants tindran accés mitjançant codi personal, individualitzat i exclusiu, al Campus virtual de l’Escola de Direcció d’Empresa.
A banda de servir com a entorn virtual per a la interacció entre els alumnes, els professors i els coordinadors dels diferents programes, el Campus EDE suposa un segon escenari formatiu en què els participants obtenen continguts acadèmics addicionals i nous referents casuístics.

El Campus és d’ús reservat per als participants en els programes de Direcció. Com a usuaris autoritzats en poden disposar fins a un any després del darrer programa que hagin cursat. Mitjançant un codi d’accés personal i exclusiu, els alumnes tenen al seu abast l’actualització continuada dels programes i tot allò relacionat amb els públics que formen part del mateix Campus.

Carnet Alumni EDE

Els alumnes rebran el corresponent carnet d’Alumni EDE, una acreditació de prestigi que està vinculada a un bon nombre d’avantatges i descomptes comercials i que té una vigència d’un any a partir de la data d’expedició.
El codi d’accés al Campus EDE es registra en aquesta mateixa acreditació, personalitzada per a cadascun dels alumnes. La mateixa targeta identifica el seu titular a l’hora d’optar als serveis que composen el programa Class d’avantatges exclusius.
Consulteu l’apartat Alumni

Matriculació

 · Reservada a directius, directives, empresaris, empresàries i professionals lliberals
 · Matrícula oberta a un màxim de 25 alumnes

 · Preu matrícula: 124 €

 · Dte. inscripcions rebudes d’empreses associades a ADEG:
- 15 %
105 €

 · Dte. inscripcions Alumni EDE (alumnes d’anteriors programes EDE)
   no acumulable al descompte anterior
- 10 %
112 €

 · Dte. inscripcions rebudes d’empreses associades a entitats vinculades a ADEG
   no acumulable al descompte anterior
- 08 %
114 €

 · Dte. per la inscripció d’un 2n o 3r participant d’una mateixa empresa
   no acumulable al descompte anterior
   15 €
 

 · Bonificació aprox. crèdit formatiu d’empresa (1):
   78 €


 · El preu de la matrícula inclou:
  • Drets d’assistència i participació al programa (1 sessió / 6 hores)
  • Servei de cafè a l’espai de cafè-pausa
  • Dossier d’assistent i documentació
  • Descompte d’un 5% en l’adquisició de llibres a llibresdempresa.cat
  • Drets d’accés exclusiu al campus virtual EDE
  • Carnet d’Alumni EDE, amb un programa d’avantatges
  • Diploma acreditatiu i certificat de la realització del programa
  • Descompte preferent aplicat a l’import de matrícula en propers cursos de l’Escola de Direcció d’Empresa

 · Per al procés de matriculació caldrà omplir el corresponent formulari de sol·licitud

 · Acceptada la proposta per part de l’Escola de Direcció d’Empresa i notificada a l’alumne (-a), caldrà fer l’ingrés corresponent abans del 20 d’abril al compte corrent 0182 5433 81 0201507507 del Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL.

(1): Quantitat que l’empresa es podria deduir de l’import de la matrícula. Opcionalment, a petició de l’empresa i sense cap cost afegit, la secretaria administrativa d’EDE podrà gestionar la corresponent bonificació.

Professorat

Josep Maria Canyelles
Màster en Polítiques Públiques i Socials (UPF). Director de “Responsabilitat Global”, un think tank sobre la Responsabilitat Social de les Empreses, les Administracions i les Organitzacions. Va ser consultor de la UOC durant 7 anys i director de l’Institut Català del Voluntariat. Autor de nombroses publicacions relacionades totes elles amb la RSE.
Albert Huerta
Llicenciat en Pedagogia (UB). Programa de Direcció d’empreses cooperatives (Esade). Soci consultor a “Vector5”, consultoria versada en excel·lència i sostenibilitat. Experiència professional centrada en l’àmbit del tercer sector i de la responsabilitat social de les organitzacions. És expert en planificació i gestió de projectes d’innovació social.

Programa

Divendres 3 de maig 

L’estratègia i el compromís social des de la RSE 

08h30 Presentació del curs
Isidre Also, director de l’Escola de Direcció d’Empresa
Josep Maria Canyelles, coordinador del curs

Presentació dels assistents
09h00 Ponència
”La responsabilitat social empresarial com a factor de competitivitat”
Professor: Josep Maria Canyelles 
10h30 Pausa – Cafè
10h45 Taller
Posar en pràctica la gestió de l’RSE
Dinamització a càrrec de l’equip Vector5: Josep Maria Canyelles i Albert Huerta
12h45 Pausa
13h00 Casuística
Experiències de pimes que han apostat per l’RSE, i els ha funcionat!
- Ramon Novell, gerent de Cafès Novell
- Queta Domènech, presidenta de Vallformosa 
14h00  ConclusionsA càrrec de Josep Maria Canyelles, coordinador de la sessió 
14h30  Final de la sessió 

Font: www.ede.cat/index.php/rse