17.3.10

Jornada de presentació del Protocol d’intervenció en casos d’assetjament laboral a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Amb motiu de l'aprovació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina, la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració, del Departament de Governació i Administracions Públiques, organitza aquesta jornada de reflexió i debat a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a l'entorn d'aquests fenòmens, i la presentació d'instruments perquè les administracions públiques catalanes puguin intervenir-hi.

Objectius:

1. Conèixer i reflexionar entorn el fenomen de l’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe i/o per orientació sexual.

2. Fer difusió dels instruments per a la prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual elaborats per la Generalitat de Catalunya.

Inscripció:
Administració Generalitat: EPOCA / responsables de formació
Administració local: en línia
Dates i horari:
Dijous 25 de març de 2010, de 9 a 14 h
Lloc:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
C/ de Girona, 20
08010 Barcelona
0 comentaris: