29.3.10

Jornada RSE a CECOT

Si no visualitza aquest correu faci clic aquí

 
                                                  RSE: PASSAT, PRESENT i FUTUR a la PiME

L’objectiu principal de la jornada es poder donar a conèixer a les pimes diferents aspectes de la Responsabilitat Social Empresarial, com a oportunitat en època actual i en un futur, com a estrategia empreserial.

Els objectius específics de la jornada són:
  • Coneixement de la RSE: concepte, evolució i oportunitats
  • Oferir les eines necessàries per poder aplicar RSE a la PIME
  • Aportar la visió de futur de RSE a la gestió empresarial
  • Conèixer experiències d’èxit
Dia: dimarts 13 d'abril de 2010
Hora: de 9.30 h a 11.30 h
Lloc: Aula Magna. Seu de la Cecot · C/ Sant Pau, 6 · 08221 Terrassa (BCN)

PROGRAMA
09.30 h La Responsabilitat Social Empresarial. Origen, evolució i concepte
Què s’entén per RSE? Com i quan sorgeix el concepte? Quina ha estat la seva evolució? És una moda, una oportunitat, una tendència,... ?
Aquesta primera part del programa pretén situar als assistents sobre l’aspecte clau de la jornada, la Responsabilitat Social i clarificar alguns termes a l’entorn de l’RSE.
Sra. Marta Escamilla, Assessora de RSE de la Cecot
09.50 h L’Administració Catalana impulsa la RSE. PLA RSGENCAT
El 6 d’octubre d’aquest any, el Govern Català va aprovar aquest Pla, un document amb 80 mesures destinades a impulsar el comportament socialment responsable de les empreses catalanes i la pròpia administració.
Sra. Ma José Sarrias i Galcerán.  Cap del servei de Qualificació Ambiental. Direcció General de Qualitat Ambiental Dept. de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
10.10 h Eines d’aplicació RSE a la PIME
La petita i mitjana empresa moltes vegades pensa que la RSE és només una cosa per grans corporacions (RSC).  És veritat que els recursos disponibles no són els mateixos però si hi ha compromís per part de l’organització es poden desenvolupar algunes iniciatives que permetin interioritzar la RSE en la gestió de l’organització. 
Aquest apartat pretén donar a conèixer algunes actuacions i eines per incorporar la RSE.
Sra. Gertri Ferrer, cap de projectes Unitat de Medi Ambient LEITAT
10.30 h Cas d’èxit: El Model EFR  a CASAMITJANA
Casamitjana és una PIME de Terrassa, sòcia de la Cecot, que a començament del 2009 va rebre un distintiu com a Empresa Familiarment Responsable (EFR). L’empresa va apostar per la aplicació de una iniciativa de RSE com és la conciliació de la vida familiar, personal i laboral de tot el personal.  La ponència permetrà conèixer com aplicar una iniciativa RSE a una PIME, quins són els passos a seguir,  reptes i oportunitats.
Sra. Carme Marcet, Responsable RSE de CASAMITJANA
10.50 h Precs i preguntes
   INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
                Registreu-vos omplint aquest formulari
                         (capacitat limitada)                          

0 comentaris: