29.3.10

La presència de més dones en llocs superiors és clau per al creixement econòmic, segons un informe de la UE


Brussel·les, 25 març 2010

Només un de cada deu membres dels consells d'administració de les empreses europees és dona i tots els governadors dels bancs centrals de la UE són homes. L'economia es beneficiaria de tenir una plena representació tant d'homes com dones en els principals llocs, segons un nou informe presentat avui per la Comissió Europea. Aquest informe és anterior a una nova estratègia per a la igualtat de gènere, que serà presa a final d'aquest any per la Comissió Europea.


«Si Europa vol seriosament sortir de la crisi i convertir-se en una economia competitiva mitjançant un creixement intel·ligent i inclusiu, hem d'aprofitar millor el talent i les qualificacions de les dones. La igualtat de gènere figura al centre de la nostra estratègia Europa 2020: incloure les dones en el treball ens ajudarà a sortir de la crisi» ha declarat Viviane Reding, Comissària de la UE de Justícia, Drets fonamentals i Ciutadania i Vicepresidenta de la Comissió europea. «Els estudis han posat de manifest que les empreses amb una bona representació de dones funcionen millor financerament. Convido les empreses i els governs que treballin per a garantir que l'equilibri de gènere en els principals llocs sigui una realitat. També animo les dones amb talent a assumir el repte de ser membres dels consells d'administració i a presentar-se com a candidates a llocs superiors».
L'informe «La presència de més dones en llocs superiors és clau per al creixement econòmic» posa de manifest que les dones segueixen infrarepresentades en la presa de decisions econòmiques. En el món empresarial, els homes ocupen gairebé el 89% dels llocs en consells d'administració a les principals empreses europees amb cotització en borsa. La disparitat és més gran com més important és el lloc i només un 3% d'aquestes empreses tenen una dona al capdavant. Noruega destaca com l'únic país amb quelcom semblant a l'equilibri: 42% de dones i 58% d'homes en els consells de les principals empreses amb cotització en borsa, com a resultat d'una quota legal.
Al mateix temps, diversos estudis han demostrat que la diversitat dóna resultat i que hi ha una correlació positiva entre la quota de dones en llocs superiors i el rendiment d'una empresa. Per exemple, un estudi realitzat a Finlàndia va establir que les empreses amb una direcció equilibrada entre gèneres són de mitjana un 10% més rendibles que les que tenen una direcció totalment masculina.
En el pla de la presa de decisions polítiques, el Parlament Europeu és el fòrum més equilibrat per gènere des del seu inici el 1979, amb un 35% de dones i un 65% d'homes. La proporció de dones en els parlaments nacionals (cambra única / baixa) en el conjunt d'Europa ha augmentat des del 16% el 1997 fins al 24% el 2009. No obstant això, segueix estant molt per sota del 30%, l'anomenada massa crítica, necessària perquè les dones exerceixin una influència significativa en política. En els governs nacionals, la situació està millorant constantment amb una quota de ministres en els governs de la UE d'un 27%. La Comissió Europea disposa de nou Comissàries (33%) i divuit Comissaris (67%), el millor equilibri fins ara, davant del 5,6% 1994/1995.
Més de la meitat (55%) dels europeus que han respost a una recent enquesta de l'Eurobaròmetre opinen que la proporció entre homes i dones en els Parlaments s'ha d'abordar «urgentment». Amb la crisi econòmica mundial, el paper de les dones en les empreses és cada vegada més important. Perquè les empreses sobrevisquin i funcionin durant la crisi, han de tenir la millor governança i atreure els millors talents. Segons un estudi realitzat durant la Presidència Sueca de la UE en 2009, eliminar les diferències de gènere en matèria d'ocupació en els Estats membres de la UE podria generar un increment potencial del PIB d'entre el 15 i el 45% (vegeu l'annex) .
Per tant, es necessiten progressos ràpids per aconseguir una representació més igualitària entre dones i homes en llocs superiors en tots els camps i a tots els nivells. Amb la presentació d'una «Carta de la Dona» el 5 de març (IP/10/237), la Comissió va reafirmar el seu compromís respecte d'una major igualtat de gènere en totes les polítiques de la UE. La Carta s'aplicarà mitjançant una nova estratègia, per tal que la igualtat de gènere sigui adoptada a finals d'aquest any per la Comissió. Una de les prioritats essencials d'aquesta estratègia serà promoure la igualtat en la presa de decisions.
Les mesures per millorar l'equilibri de gèneres en la presa de decisions poden incloure l'establiment de plans d'igualtat de gènere, la definició d'objectius i una supervisió regular, millor equilibri entre el treball i la vida privada, la promoció de models femenins, programes de tutoria i establiment de xarxes.
Antecedents:
Aquest informe es presentarà en una conferència europea sobre «Igualtat entre dones i homes com a base per al creixement i l'ocupació» i en una reunió informal de Ministres d'Igualtat a València el 25-26 de març de 2010.
Més informació:


ANNEX
  • Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009
  • Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
  • Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009
  • Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
  • Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009
  • Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
  • Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"
  • Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED    

0 comentaris: