15.3.10

Bones Pràctiques de Responsabilitat Social en aspectes lingüístics

Amb motiu del desenvolupament d'un treball identificant Bones Pràctiques de Responsabilitat Social en aspectes lingüístics, us convidem a poder aportar-nos aquells casos d'empreses i organitzacions que hagin portat a terme alguna acció, mesura, política, pràctica... que tingui els aspectes de llengua com a part rellevant.

Habitualment aquesta mena d'anàlisis han focalitzat la dimensió externa de les empreses (etiquetatge i comunicació) mentre que altres pràctiques més vinculades a les dinàmiques amb els grups d'interès interns (treballadors, proveïment, subcontractació...) no han estat prou analitzades.

Amb aquest mateix motiu, aquests dies fem algunes reflexions que tenen els aspectes lingüístics com a contingut significatiu, de manera que també podeu ajudar a formular reflexions en aquest sentit a partir d'aquests apunts al bloc.

Al 2008, amb motiu d'un encàrrec sobre com incorporar els aspectes lingüístics a la materialitat de l'RSE, ja vam publicar algunes reflexions sobre aquest enfocament:
Newsletter febrer 2008 
Canal sobre RSE i llengua

Podeu aportar casos d'interès a jmcanyelles@collaboratio.net

0 comentaris: