15.3.10

Mundo-Consumo. Ética del individuo en la aldea global

Mundo-Consumo. Ética del individuo en la aldea global

El món canvia a una velocitat més gran que aquella a la qual nosaltres –és a dir, les nostres maneres de pensar en ell i de parlar-ne– podem adaptar-nos, diu Zygmunt Bauman en la introducció que fa al seu darrer llibre Mundo-Consumo. Ética del individuo en la aldea global (Paidós). Aquest sociòleg sosté que l’esforç per entendre un món tan canviant és una lluita a voltes tan inabastable com interminable. I aquesta obstinació per entendre el món xoca avui amb les estructures de pensament heretades, les quals ja no ens són útils. Bauman teoritza en aquest llibre sobre el futur de l’ètica en un món de consumidors i assenyala tres armes per canviar situacions adverses: l’esperança, la valentia i l’obstinació. Segons Bauman, Václav Havel va vèncer amb aquestes armes el que semblava un bastió inexpugnable del comunisme. I Europa, la vella Europa, protagonista per a bé i per a mal, del convuls segle XX, té la possibilitat de reprendre, ara, el seu paper de generadora de global de pautes.

Autor: Zygmunt Bauman. Ed. Paidós

0 comentaris: