30.3.10

Compte! aquest any estan vigilant qui no compleix la igualtat!

He rebut una newsletter comercial on es pretén captar l'interès de les empreses amb un estil que no m'agrada gens, tot i que estan en el seu dret de fer-lo servir i les empreses de contractar els seus serveis. Potser tampoc és tan greu com això... però no em puc estar de fer la reflexió. Mentre que en el món de les consultories d'RSE se solen enfocar aquests temes des de la conscienciació i el canvi cultural, en altres sectors de l'assessorament legal es posa l'èmfasi en la por i les multes. D'entrada no hi ha res a objectar i cadascú fa el seu enfocament. Però considero que abordar-ho des d'una òptica centrada únicament en evitar les multes i no fer cap tipus de consideració a la responsabilitat social que suposa el foment de la igualtat aporta uns valors negatius, ajuda a mantenir uns clixés negatius i a reforçar uns tòpics que no ajuden a la integració social de les dones en entorns laborals molt masculinitzats. Segurament, aquesta empresa haurà de preveure avançar vers un millor equilibri de gènere i no vull pensar sota quins valors i cultura corporativa ho faran si la seva assessoria els ho planteja així:

             

Edición especial 0 de marzo de 2010
¿En su empresa son mayoría los hombres?... ¡cuidado!, este año se está vigilando quién no cumple la igualdad

Estimado Directivo y Empresario:

Este año 2010 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está inspeccionando empresas que quizá nunca antes habían recibido la visita de los inspectores (ni pensaban que la recibirían). Porque este año se ha propuesto vigilar cómo se cumple en las empresas la igualdad de hombres y mujeres y la no discriminación por razón de género.
Si su empresa tiene más de 50 trabajadores y pertenece a un sector de actividad típicamente masculino (ya sabe, transportes, talleres, almacenes, algunos tipos de fábricas...) esos en los que las mujeres trabajadoras son aún una anécdota, entonces sepa que el nombre y la dirección de su empresa quizá ya esté en la agenda de alguno de los inspectores de trabajo. ...

0 comentaris: