30.8.14

Per què el nom de Vector 5

Quan ara fa tres anys vam iniciar els passos per a crear una empresa especialitzada en ajudar les empreses a gestionar la Responsabilitat Social, vam haver de fer el pas de triar un nom. I vam escollir Vector 5. Hi ha diverses reflexions que ens hi van portar... Les més rellevants se situarien en els cinc vectors de la Responsabilitat Social. Però era inevitable tenir en compte també algunes reflexions etimològiques. Aquestes són les que ara m'agradaria compartir:


Acompanyem les empreses en el seu compromís vers l’excel·lència social.
Vector prové del verb llatí vehere, que vol dir portar, acompanyar, transportar. Un altre derivat de vehere és vehicle.
La gestió de l’RSE és un procés de millora contínua que afecta totes les dimensions de l’organització. Ajudem les empreses a progressar en la direcció més compromesa incorporant les millors pràctiques
Un vector matemàtic o físic és una quantitat i una direcció.
Per a l’equip de Vector 5, fomentar i desenvolupar l’RSE no és merament un objectiu professional. Som uns apassionats de l’RSE perquè creiem que l’economia requereix incorporar la sostenibilitat i el món necessita enfortir les bases ètiques.
De vehere tenim altres mots com advecció, convecció, convex, invectiva, provecte.... Però volem destacar que també ens ha llegat l’adjectiu vehement: que posa passió, força, entusiasme, en allò que fa o que diu.
Persones amb una llarga experiència en l’RSE, el desenvolupament organitzatiu, l’estratègia empresarial, la gestió de sistemes de qualitat, mediambient, salut i seguretat, i altres, ens hem posat a fer camí plegats per aportar coneixements, experiència i habilitats al servei de les empreses que estan en aquest camí de l’excel·lència social.
L’arrel de vector encara ve de més lluny: una base indoeuropea *wegh- que també es troba a l’origen de tot un altre lèxic emparentat com ara els actuals mots anglesos way i wagon. El camí ens porta i el vagó ens transporta.