22.8.14

S'ha fet pública la Declaració de Lió sobre l'Accés a la Informació i Desenvolupament

  • La Declaració es va fer pública al Congrés Mundial de Biblioteques i Informació a Lió, França, i va ser signada per més de 125 organitzacions 
  • Intenta influir positivament en l'Agenda de Desenvolupament Post-2015 de les Nacions Unides 
  • Responsabilitat Global ha fet la traducció de la Declaració al català 

18 agost 2014  COMUNICAT DE PREMS: L'accés a la informació i les biblioteques tenen un paper fonamental en el suport al desenvolupament. Per avançar en aquesta posició, l'IFLA ha fet pública avui la Declaració de Lió sobre l'Accés a la Informació i el Desenvolupament que esbossa la necessitat que l'accés a la informació sigui reconegut en el marc de desenvolupament posterior a 2015 de les Nacions Unides. El marc succeirà els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i establirà l'agenda de desenvolupament per a la pròxima dècada.

La Declaració de Lió fa una crida als estats membres de les Nacions Unides perquè reconeguin que l'accés a la informació i les habilitats necessàries per a utilitzar-la de manera eficaç són necessaris per al desenvolupament sostenible i que garanteixin que es reconeguin en l'agenda de desenvolupament posterior a 2015 mitjançant: 
  • L'acceptació del dret de les persones a accedir a la informació i a les dades, respectant el dret a la privacitat individual.
  • El reconeixement de l'important paper de les autoritats locals, els intermediaris de la informació i la infraestructura com, per exemple, les TIC i un Internet obert com a mitjà d'execució.
  • L'adopció de polítiques, normes i lleis per garantir el finançament, integritat, preservació i difusió d'informació continuada dels governs i l'accés de la gent.
  • El desenvolupament d'objectius i indicadors que permetin mesurar l'impacte de l'accés a la informació i a les dades i informin sobre els progressos realitzats cada any en els objectius en un informe sobre el Desenvolupament i l'Accés a la Informació (DA2I).
Més de 125 institucions i associacions de dins i fora del sector bibliotecari, incloses les agències de desenvolupament, organitzacions relacionades amb els mitjans de comunicació, el gènere, les TIC i els defensors de l'educació n'han signat el pre-llançament, aconseguint que la Declaració de Lió sigui la campanya més reeixida d'aquest tipus que l'IFLA hagi emprès mai.
La Declaració, juntament amb la posterior anàlisi i investigació del marc i el desenvolupament de capacitats posterior a 2015 proporcionaran als membres de l'IFLA i a les biblioteques les eines per defensar la inclusió de l'accés a la informació en els objectius finals i per estar preparats per donar suport als governs nacionals en la implementació del marc. L'IFLA continuarà col·laborant en tots els processos rellevants de l'ONU i encoratjarà als bibliotecaris perquè es reuneixin amb representants dels Estats membres a nivell nacional per promoure la Declaració de Lió i posar en relleu el paper que serveis bibliotecaris específics com, per exemple, la informació governamental, l'alfabetització, els serveis per a nens i les TIC poden exercir per donar suport al desenvolupament.
Després del llançament, l'IFLA continuarà buscant signants durant el proper any i en farà partícip les Nacions Unides.
La Declaració es troba disponible a www.lyondeclaration.org.

---

IFLA: La veu global de confiança dels professionals de les biblioteques i la informació
 
La Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques (IFLA) és el principal organisme internacional que representa els interessos dels serveis bibliotecaris i d'informació i dels seus usuaris. L'IFLA és una organització no governamental independent, sense ànim de lucre amb més de 1.400 membres en 150 països.
Guiats pel nostre Pla Estratègic 2010-2015 i les Iniciatives Clau, treballem per millorar l'accés a la informació i els recursos del patrimoni cultural per a la comunitat global en aquest entorn digital i imprès que canvia ràpidament.

Accés a la Declaració en català en format html o bé en PDF