22.8.14

El Dret a Llegir en electrònic a la biblioteca
Petition by EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

Donem als usuaris el dret a llegir en suport electrònic mitjançant la legalització del préstec de llibres per part de les biblioteques
En un moment que els avenços tecnològics haurien d’estendre l’accés a la riquesa del coneixement humà, no es permet a les biblioteques l’adquisició d’informació electrònica. Aquesta situació està soscavant la possibilitat de facilitar a quasi 100 milions d’usuaris a Europa un accés lliure al coneixement humà. També planteja qüestions importants sobre la democràcia, l’aprenentatge i la investigació i el compromís efectiu de tots els ciutadans amb la societat de la informació.
Per això, 65.000 biblioteques i els seus 100 milions d’usuaris, fan una crida a la Unió Europea per desenvolupar una llei de drets d’autor clara, que permeti a les biblioteques complir amb la seva missió en el segle CCI, proporcionant a tots els ciutadans europeus l’accés a tota la riquesa del coneixement humà, ja sigui a la mateixa biblioteca, fora d’ella o bé en línia.

Més específicament, demanem:

·         Facilitar als usuaris de les nostres biblioteques els darrers llibres electrònics, com ho anem fent amb els llibres impresos
·         Adquirir llibres electrònics a preus justos i en termes raonables
·         Que tots els ciutadans, no únicament els que puguin pagar, es puguin beneficiar de l’accés gratuït als llibres electrònics a les biblioteques
·         Que els autors rebin una remuneració justa pel préstec dels llibres Electrònics al públic

Necessitem un marc legal Europeu respecte als drets d’autor, que compleix amb aquest propòsit i que permeti a les biblioteques comprar i deixar en préstec llibres electrònics.

Per tot això, ens adrecem a la Comissió de la Unió Europea per sol·licitar un marc clar de drets d’autor, que permeti a les biblioteques adquirir i deixar en préstec llibres electrònics, amb una remuneració adequada per als autors i altres titulars de drets. Tal com succeeix amb els llibres impresos, un marc clar de drets d’autor, permetria a les biblioteques seguir oferint els seus serveis pel benefici de tots els ciutadans europeus.

Fem una crida als governs dels Estats europeus per assegurar l’accés lliure a la informació per a tots els ciutadans i que es garanteixi el dret a “Llegir en electrònic” a través de les biblioteques.

FEM UNA CRIDA ALS CIUTADANS EUROPEUS, per a mobilitzar-se i defendre aquest dret!