4.8.14

Hem aprofitat el projecte europeu COGITA

Catalunya ha participat al llarg del període 2012-2014 en el Programa europeu COGITA, per mitjà del Consell de Cambres de Comerç, junt amb dotze territoris més, finançat per INTERREG IVC.

El programa està servint per a impulsar la responsabilitat social de les empreses per mitjà de les polítiques públiques i els agents empresarials. I la metodologia de COGITA ha permès identificar les millors pràctiques i intercanviar-les:
  • Així, Catalunya hi va aportar tres bones pràctiques de referència per a fomentar la incorporació de les pimes a la gestió de la responsabilitat social: els programes RSE.Pime, tRanSparÈncia i Gestió Rural Sostenible, i algunes ja estan sent transferides a altres països.
  • Per part catalana, hem pogut identificar algunes bones pràctiques de gran interès per a nosaltres, com la iniciativa Quadrant, de les Cambres belgues, per a fomentar l'aprenentatge mutu de l'RSE per part de nivells directius de pimes, o algunes iniciatives de compra pública responsable, com les fetes des de Flandes, Birmingham o Gant.
Consell General de Cambres de Catalunya
El Consell de Cambres tenia l'experiència de posar en marxa dos programes per a fomentar l’RSE en les pimes:
  • RSE.Pime (2008-09): va proporcionar l’acompanyament personalitzat a 29 pimes, facilitant així la incorporació de criteris de RSE en els sistemes de gestió empresarials.
  • tRanSparÈncia (2011-12): implantació de l'RSE en la cadena de proveïment de grans empreses catalanes o que operen a Catalunya, amb la col·laboració de GRI. 64 pimes catalanes convidades per 11 grans empreses van aprendre a gestionar l’RSE i van elaborar la primera memòria.
Al començament de COGITA cada territori va fer un esquema DAFO, en el qual Catalunya mostrava com un dels punts forts les capacitats i experiència en programes d'RSE per a pimes però alhora una feblesa associada pel fet que aquests programes eren difícils de repetir per la seva excessiva dependència de pressupostos públics. Per altra banda, també detectàvem, entre d'altres, l'oportunitat de crear un organisme empresarial de referència en RSE, com hi ha a molts altres països i la conveniència de posicionar Catalunya com a país socialment responsable.

En aquest procés, cada territori ha comptat amb un comitè regional integrat per agents econòmics i autoritats públiques, amb la finalitat de fer el seguiment del programa. La creació d'aquest comitè ha estat una de les bones aportacions del programa ja que ha permès generar moltes noves sinèrgies i complicitats.

Foto acte presentacióCom un dels resultats, després d'aquests dos anys de COGITA, hem posat en marxa el projecte Respon.cat, amb l'objectiu d'implicar les empreses més compromeses amb la societat i promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de la gestió de l'RSE a Catalunya.

Al febrer del 2014, a la trobada COGITA d'Atenes, la delegació catalana ja va poder comunicar que tot just la setmana anterior havíem presentat públicament la posada en marxa d'aquesta iniciativa empresarial, començant a funcionar com un programa dins el Consell de Cambres i amb la previsió de passar a ser un ens autònom en forma d'associació empresarial en els propers mesos. Cal fer notar que de les 33 empreses que inicialment han integrat l'organisme, la meitat són pimes.
Respon.catRespon.cat té grans reptes per davant, i s'ha concebut com un projecte estratègic de país en un moment en què cal repensar com fer empresa en el segle XXI. A més dels reptes qualitatius, també pretén doblar en els propers anys el nombre d'empreses que gestionen l'RSE a Catalunya.

Per a assolir aquests reptes, s'està redissenyant el programa RSE.Pime, aprofitant les bones pràctiques de referència que precisament COGITA ha permès conèixer i que ens permetran millorar la proposta. L'existència de Respon.cat permetrà major compromís empresarial, amb continuïtat de l'oferta i de la implicació de les empreses participants.

Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
A banda del lideratge de les cambres de comerç i a més de la implicació de les empreses que han contribuït a la posada en marxa, cal fer notar que Respon.cat ha comptat amb la complicitat del govern català, amb sintonia amb el que afirma la Comunicació de la Comissió Europea: “el desenvolupament de l’RSE l’han de liderar les pròpies empreses. Els poders públics han d’exercir un paper de suport”. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va presidir l'acte de presentació, on va afirmar que Respon.cat ha de ser un espai de referència per a les empreses catalanes i alhora una manera de projectar-nos al món amb aquests valors.

Web de Respon.cat: www.respon.cat
Web de COGITA: www.cogitaproject.eu

Nota: Responsabilitat Global està portant la gestió tècnica del projecte COGITA a Catalunya
Nota: Article publicat en castellà a Diario Responsable