29.8.14

L'Assemblea General de l'ONU proposa Objectius de Desenvolupament Sostenible de cara a agenda post-2015

El conjunt de 17 objectius i 169 metes presentat pel Grup de Treball Obert de l'Assemblea General de l'ONU té en compte les dimensions econòmiques, socials i ambientals i abasta una àmplia gamma de temes com l'eradicació de la pobresa i la fam, millorar la salut i l'educació, ciutats sostenibles, lluita contra el canvi climàtic i la protecció dels oceans i els boscos. Seran preses en consideració en les negociacions per a l'agenda de desenvolupament post-2015.

Com dictamina el Sub-Secretari General de l'ONU, Wu Hongbo, "La proposta del Grup de Treball Obert reuneix una amplitud de temes econòmics, socials i ambientals en un sol conjunt d'objectius com mai abans. Tots els que van participar en la elaboració d'aquests 17 objectius poden estar-ne orgullosos. Els estats membres han mostrat una determinació i voluntat de treballar junts de cara a les negociacions de l'Assemblea General sobre l'agenda de desenvolupament post-2015.
 
Els objectius de desenvolupament sostenible proposats són:

Objectiu 1: Acabar amb la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.
Objectiu 2: Acabar amb la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible.
Meta 3: Assegurar una vida sana i promoure el benestar de tots en totes les edats.
Objectiu 4: Garantir una educació de qualitat i equitativa i promoure les oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots.
Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar les dones i les nenes.
Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tothom.
Objectiu 7: Garantir l'accés a energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom.
Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.
Objectiu 9: Construir infraestructura flexible, promoure la industrialització incloent i sostenible, i fomentar la innovació.
Meta 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països.
Meta 11: Convertir les ciutats en zones inclusives, segures, resistents i sostenibles.
Objectiu 12: Garantir els patrons de consum i producció sostenibles.
Meta 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus impactes.
Meta 14: Conservar i utilitzar dels oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament de manera sostenible.
Meta 15: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, la gestió sostenible dels boscos, combatre la desertificació, i aturar i revertir la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat.
Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir institucions eficaces, responsables i inclusives en tots els nivells.
Meta 17: Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'aliança mundial per al desenvolupament sostenible.

La proposta del Grup serà considerada per l'Assemblea General com a part de l'agenda de desenvolupament post-2015 que s'espera que els líders del món adoptin en una Cimera a setembre de 2015.