19.2.10

RSE i cultura democràtica

No és el primer cop que parlem sobre la relació entre democràcia i RSE. De fet sembla una òbvietat, però sovint no es té prou en compte perquè es considera que la democràcia és un estadi prou consolidat i estable. Considerem en canvi que els valors democràtics conformen o haurien de conformar un dels aspectes més rellevants de l'RSE. Ara per ara, si voleu, queda inclòs dins els aspectes socials, però no se li dóna la rellevància que hauria de tenir.

Hi hem fet referència recentment:
17.1.10 L'Arguiñano, son pare i la División Azul. [...] sovint també m'agrada abordar altres matèries que sembla que no tinguin tanta repercussió dins el sector i que en canvi hi tenen una gran rellevància, com ara la defensa dels valors democràtics. De vegades aquesta sembla una matèria proscrita. Potser és lògic que les grans consultores no en parlin perquè no hi ha tant negoci, difícilment hi ha una metodologia a aplicar que pugui generar un rendiment econòmic multiplicable per 'n'. Però sobta més l'oblit en altres agents, massa capficats cadascú en la seva 'dèria': ja sigui ambiental, social o laboral. Per això no em sap cap greu dedicar espai en aquest blog a abordar aquelles pràctiques que s'allunyen de la centralitat habitual i cerquen espais de reflexió i acció en altres matèries secundàries per volum però centrals per importància.

Les empreses i organitzacions transmeten valors, per activa o per passiva. Totes les empreses i organitzacions transmeten valors socials, valors culturals, valors ètics, en tot moment, ja sigui pel que fan com pel que no fan. Casos coneguts, i on encara es donen grans contradiccions entre el discurs oficial i la pràctica, són les fotos que acompanyen els elements gràfics corporatius. És habitual que la representació d'un càrrec directiu correspongui a un home i la secretaria a una dona. Encara avui succeeix, tot i que s'observen actituds d'esmena, i el progrés és més que evident. I el mateix podríem dir respecte al llenguatge de gènere, quan encara trobes discriminacions flagrants (i il·legals) en les sol·licituds de personal...
Moguts per la preocupació pels temes ambientals, l'RSE ha desfocalitzat altres matèries, i possiblement els valors democràtics mai no han estat un dels focus rellevants. Sobre el paper ningú s'hi oposaria però des d'un punt de vista pràctic veiem que no són temes que es posin damunt la taula. I en canvi cada cop més adquiriran importància i potser urgència. Vegem en aquest sentit aquesta línia de reflexió:
Solana adverteix d’un procés de desoccidentalització del món. El fins fa poc responsable de la política exterior de la Unió Europea, Javier Solana, va estrenar ahir amb una conferència el seu càrrec de president del Centre per a l’Economia Global i la Geopolítica d’ESADE. Solana va reflexionar sobre els canvis que s’estan produint en el món actual i va assenyalar que un fenomen de què no es parla però que és una realitat és «la desoccidentalització», un procés en què el món occidental va perdent rellevància. Això va portar l’expresident de la Generalitat i president de la Càtedra de Lideratge i Governança d’ESADE, Jordi Pujol, a preguntar-se si s’entén només com un procés de retrocés econòmic, demogràfic i polític, o també dels valors. «A mi m’agradaria que no retrocedíssim respecte als valors occidentals, que són la llibertat, la cohesió social i els drets humans» [veure notícia sencera al Periódico]
Considerem que les empreses i les organitzacions en general haurien de reflexionar sobre com poden ser un agent que promogui els valors democràtics allà on operin, començant per cultivar-los dins la seva mateixa mateixa cultura corporativa.

0 comentaris: