20.2.10

De nou sobre les multes

Aquestes dues notícies ens ofereixen l'oportunitat de reflexionar sobre les multes, i d'expressar dubtes sobre les intencionalitats dels gestors públics.

Les sancions són un recurs de què disposa l'autoritat pública, en base al monopoli de la coerció que s'atribueix. I és bo que sigui així: que disposi de la capacitat d'exercir la coerció o violècia (al servei de l'interès públic i en la mesura i grau que faci falta) i que pugui castigar els qui no compleixen amb les normes.

Però precisament aquest privilegi que li atorguem ha de ser exercit amb molta prudència i sempre amb un gran zel per a portar-lo a terme correctament, sense excedir-se i al servei d'un interès públic. Una administració pública pot fer moltes coses malament, però quan les fa malament en matèries tan delicades com aquestes perquè suposen una legitimitat que la ciutadania els atorga per a quan realment calgui, les males pràctiques comporten una pèrdua molt més gran de legitimitat.


19 / 02 / 2010
Els ajuntaments multen més per la crisi
Afany recaptatori municipal per la disminució dels ingressos per impostos

La crisi econòmica, amb una disminució d'ingressos de les admnistraciones públiques en l'apartat tributari, ha provocat un afany recaptatori que, en l'àmbit municipal, es manifesta, entre d'altres coses, en un augment de les multes relacionades amb el trànsit. El cas de Santa Coloma de Gramenet és un reflex d'aquesta situació.

L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha hagut d'ajornar l'aprovació del pressupost per a 2010 davant les reserves plantejades per la interventora municipal. Una de les objeccions de la interventora es fonamenta, precisament, en l'excessiu augment previst -en la seva opinió- de la partida d'ingressos per multes.

La previsió d'ingressos per aquest concepte al projecte de pressupost era de 600.000 euros, quan, normalment, els ingressos municipals originats per sancions a Santa Coloma no superen els 200.000 euros anuals.

El problema és més general. Recentment, Mario Arnaldo, president d'Automobilistes Europeus Associats, va declarar que el volum actual de multes de trànsit ha crescut tant, que les administracions -estatal, autonòmica en el cas de Catalunya i el País Basc, i municipal- "són incapaços de tramitar amb eficàcia. Són víctimes de la seva pròpia burocràcia".

Així mateix, les associacions d'automobilistes Reial Automòbil Club d'Espanya (RACE) i Comissariat Europeu de l'Automòbil (CEA), així com l'empresa de gestió de multes Dvuelta, van coincidir fa uns mesos en què la pujada fins al 50% de descompte en les multes de trànsit per pagament té darrere fonamentalment un afany recaptatori del Govern espanyol.

També s'ha considerat que la reducció de la velocitat a 80 km. / h. a les autopistes i autovies d'accés a Barcelona té, entre d'altres motivacions, el propòsit d'augmentar els ingressos per sancions de trànsit. Segons el Servei Català de Trànsit s'imposen una mitjana de 122 sancions diàries en aquests trams.


19 / 02 / 2010
Hisenda exigeix als seus inspectors més sancions
El col·lectiu denuncia "el desmesurat afany recaptatori de l'Agència Tributària"

L'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat ha denunciat en un comunicat "l'afany recaptatori de l'Agència Tributària davant el desproporcionat increment d'objectius imposat als equips d'inspecció en 2010".

S'afegeix que aquests objectius "suposen que els professionals de la inspecció hagin d'exercir una major pressió sobre els contribuents inspeccionats, ja que hauran d'obtenir més deute i imposar més sancions".

Segons l'associació d'inspectors, "no s'hauria de tractar de pal·liar el fort descens de la recaptació, conseqüència de la crisi econòmica, amb una major pressió en les inspeccions".

També s'indica que "la realitat és que s'està pressionant perquè el professional de la inspecció actuï de manera precipitada per tancar els expedients tractant d'obtenir la major deute possible. No s'ha d'oblidar", assenyala el comunicat, "que les retribucions variables suposen al voltant del 20% dels ingressos dels inspectors".

Així mateix, "per mostrar el seu rebuig a les noves mesures implantades per l'Agència Tributària, la Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda ha recollit més de 600 signatures dels caps d'equip d'inspecció (el 77% del total) que s'han comunicat a les autoritats tributàries, en un intent de frenar les noves directrius".

0 comentaris: