2.2.10

Oportunitats empresarials en mercats pobres: Publicació de l'informe "Desenvolupament de negocis en els països de baixos ingressos"

L'informe Desenvolupament de negocis en els països de baixos ingressos - Creixement empresarial i creació de valor social, elaborat pel Laboratori Base de la Piràmide a Espanya, amb el suport i col·laboració de la Càtedra Mango de RSC d'ESCI-UPF, analitza l'evolució històrica de l'activitat del sector privat en els països en desenvolupament. Efectivament, el sector privat ha demostrat que pot contribuir significativament a millorar el desenvolupament de les capes més desafavorides del planeta, encara que és necessari analitzar amb cautela les diferents estratègies empresarials d'entrada en aquests mercats per avaluar tant la seva efectivitat com la seva repercussió en la creació d' valor social i econòmic.

Amb aquesta finalitat, l'estudi presenta el Marc per a l'Avaluació d'Impacte de Negocis inclusius (Meini), una metodologia que permet avaluar la integració dels membres de la comunitat "base de la piràmide" (segment sociodemogràfic compost per la població pobra situada a l'estrat econòmic inferior, compost per 4.000 mil milions de persones) en la cadena de valor del negoci, ja que aquest és un dels aspectes crucials per aconseguir "co-crear" models de negoci inclusius capaços de generar retorns econòmics i socials. D'aquesta manera, es pretén que sigui més factible demostrar que el desenvolupament de projectes empresarials amb un objectiu i una missió social poden ser compatibles amb actuacions orientades al negoci.

Experiències empresarials. En aquest informe, s'analitzen els casos pràctics de BSH, Fundació Microfinances BBVA i Unilever Brasil. L'empresa alemanya BSH ha dissenyat l'estufa Protos, que utilitza olis vegetals i que reemplaça els sistemes de cocció en xemeneies que usen carbó, llenya o altres residus vegetals, millorant substancialment la qualitat de l'aire en els habitatges. BSH preveu vendre més de 100.000 estufes anuals l'any 2011 en els segments mitjans de la base de la piràmide.

Amb l'ànim d'ampliar l'escala i abast de les activitats de microcrèdit entre la població pobra i fer més accessibles els serveis financers a aquesta població, el grup BBVA va crear el 2007 la Fundació Microfinances BBVA. El juliol de 2009, la Fundació Microfinances BBVA tenia 421.298 clients a Amèrica Llatina i una cartera de crèdits concedits per valor de 340 milions de dòlars

Unilever Brasil va impulsar la creació del programa Rural Responsable per millorar les pràctiques i condicions laborals dels treballadors rurals de la regió de Goias després de detectar irregularitats en la seva cadena de subministrament de tomàquets. Aquest programa no només ha augmentat la fiabilitat i l'eficiència de la cadena de subministrament i enfortit la imatge d'Unilever Brasil davant la societat, sinó que també ha millorat les condicions de vida dels treballadors rurals i ha promogut pràctiques agrícoles sostenibles.

L'informe complet de l'estudi està accessible a la pàgina web de la Càtedra Mango de RSC (http://mango.esci.es), en l'apartat de Publicacions / Documents de treball.

Per a més informació podeu contactar amb Silvia Ayuso, coordinadora de la Càtedra Mango d'RSC, Tel 93 295 47 10, email: silvia.ayuso @ admi.esci.es

0 comentaris: