2.2.10

Curs de formació per a tècnics acompanyants del procés d’implantació d'RSE a les empreses beneficiàries d’ajuts Leader

Les empreses que s’acullin al procés poden obtenir un percentatge addicional d’ajut


Una quarantena de persones, entre gerents i personal tècnic de 18 grups d’acció local de Catalunya, Balears i Aragó, han participat entre els dies 26 i 28 de gener a Solsona en un curs de formació sobre Responsabilitat Social Empresarial i metodologies d’implantació de pràctiques sostenibles a les organitzacions dels territoris rurals. Les jornades formatives formen part del pla d’accions del projecte de cooperació interterritorial “Gestió Sostenible Rural. Implantació de la RSE a les empreses i entitats dels territoris Leader”, finançat pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí entre els anys 2009 i 2012 i coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRI-NOC)

El curs, impartit a les dependències del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, ha anat a càrrec de l’empresa de formació i consultoria V&H Enginyers i s’ha fonamentat en la metodologia específica d’implantació de polítiques de RSE a petites i mitjanes empreses del món rural desenvolupada per la Fundació Privada Garrotxa Líder durant la passada Iniciativa Comunitària Leader Plus. En aquest context, les jornades han treballat amb profunditat el concepte de la RSE i la seva vinculació en el marc socioeconòmic actual, l’elaboració del diagnòstic de RSE a l’empresa i la definició d’un pla de mesures correctores, els paràmetres vinculats a la RSE en els àmbits econòmic, ambiental i social, i habilitats i competències personals a desenvolupar per part dels tècnics que acompanyaran les empreses dels territoris Leader en la implantació d’aquests processos.

L’objectiu del curs ha estat proporcionar als tècnics de RSE dels diferents grups d’acció local els coneixements i les eines necessàries per iniciar el procés d’implantació de polítiques de responsabilitat social a les organitzacions dels seus respectius territoris que s’acullin a un ajut Leader i voluntàriament s’adhereixin a aquesta iniciativa. En aquest marc, en la convocatòria de subvencions d’aquest any 2010, que finalitza el proper dia 13 de febrer, dotze dels tretze Gals de Catalunya ofereixen l’oportunitat d’incrementar el percentatge d’ajut a aquelles organitzacions que apliquin processos de millora en els àmbits econòmic, ambiental i social de la seva gestió.

Gestió Sostenible Rural, que es desenvoluparà entre 2009 i 2012, és un projecte de cooperació interterritorial, que pretén impulsar la sostenibilitat i la RSE de les activitats econòmiques dels territoris rurals, avançar cap a la creació de Territoris Socialment Responsables i afavorir la intercooperació i la creació de sinergies entre territoris rurals sostenible.

Per a més informació:

Oficina de Coordinació del Codi de Gestió Sostenible
Susanna Alsina/Mireia Sevillano
972 27 16 00
salsina@garrotxalider.com /msevillano@garrotxalider.com

0 comentaris: