8.2.10

Experts en capacitats i ocupació diuen que és hora d'actuarReproduïm la nota feta arribar per la Representació a Barcelona de la Comissió Europea (La UE a Catalunya i les Illes Balears


Experts en capacitats i ocupació diuen que és hora d'actuar

Cal una actuació immediata per solucionar el problema del dèficit de capacitats que pateix Europa i per donar als europeus més oportunitats d'èxit en el mercat laboral en el futur, tal com sosté un informe d'experts independents publicat avui per la Comissió Europea. L'informe, que porta per títol "Noves Capacitats per a Noves Feines: actuar ara», subratlla la necessitat de proporcionar els incentius adequats perquè les persones millorin les seves capacitats, per tal de vincular millor l'educació, la formació i  l'ocupació, desenvolupar la combinació adequada de capacitats i preveure millor les capacitats que es necessitaran de cara al futur. L'informe publicat avui és un dels principals resultats de l'Agenda "Noves Capacitats per a Noves Feines» de la Comissió Europea i serà presentat en una conferència d'alt nivell a Brussel·les avui mateix.


Vladimír Špidla, comissari d'Ocupació, ha declarat que "la millora de les capacitats de les persones ens ajudarà a sortir de la crisi a curt terme i a preparar-nos per un desenvolupament econòmic sostenible en el futur".

Maroš Šefčovič, comissari d'Educació, Formació, Cultura i Joventut, ha afegit que "cal trencar les divisions que existeixen entre "l'educació i la formació" i "la feina", de manera que les persones puguin garantir que les seves capacitats estiguin adaptades a les necessitats canviants del mercat de treball al llarg de la seva vida".

Descripció del problema

En l'actualitat, un de cada tres europeus en edat laboral té poques qualificacions formals, o fins i tot no en té cap, fet que comporta que tingui un 40% menys de possibilitats de trobar feina que les persones amb qualificacions de nivell mig.

La taxa d'ocupació de les persones amb alts nivells de qualificació a la UE en el seu conjunt és del 84%, mentre que és del 70% per aquelles persones que tenen nivells mitjans de qualificació i del 49% per les persones amb nivells baixos de qualificació.

Així mateix, és molt menys probable que les persones amb nivells baixos de qualificació millorin les seves capacitats i participin en accions d'aprenentatge permanent. A més, les empreses que ofereixen formació al seu personal tenen una probabilitat de fallida 2,5 vegades inferior a les que no ho fan. Per últim, els sistemes educatius que proporcionen unes capacitats adequades per a tots podrien incrementar el PIB fins a un 10 % a llarg termini.

L'informe dels experts que es presenta avui conté recomanacions concretes sobre la manera de solucionar el dèficit de capacitats a Europa i està destinat als decisors polítics a nivell estatal i de la UE, les empreses, els sindicats, els proveïdors d'educació i formació i els serveis d'ocupació.

Així, demana que s'actuï en quatre àmbits principals:

- Proporcionar millors incentius als empresaris i les persones per millorar les seves capacitats, i que les inversions en capacitats siguin significatives i intel·ligents, i no només financeres.
- Obrir els àmbits de l'educació i la formació fent que les institucions d'educació i formació siguin més innovadores i que s'adaptin millor a les necessitats d'alumnes i empresaris, així com desenvolupant qualificacions pertinents que se centrin en resultats d'aprenentatge concrets.
- Oferir una millor combinació de capacitats que estigui més ben adaptada a les necessitats del mercat de treball.
- Una millor previsió de les necessitats futures en matèria de capacitats.

Els experts creuen que cadascun d'aquests àmbits està interrelacionat, de manera que totes les accions han d'abordar-se conjuntament. A més, no és responsabilitat d'un únic interessat, sinó que cal un esforç concertat de tots els implicats.

L'informe desvela que, malgrat els progressos assolits aquests últims anys, gran part dels europeus encara no estan suficientment capacitats. Quasi un terç dels europeus d'entre 25 i 64 anys d'edat no té qualificacions formals, o les té de nivell baix, i només una quarta part disposa de qualificacions d'alt nivell. A més, aquells que estan qualificats no sempre tenen les capacitats adequades que estan buscant els empresaris, fet que crea desajustos en el mercat laboral. Cal una millor combinació de capacitats transversals i específiques.

Per altra banda, el creixent atur i els desafiaments demogràfics fan encara més urgent solucionar aquest problema.

No obstant això, s'espera que es creïn uns vuitanta milions d'oportunitats de feina en el proper decenni, d'acord amb les darreres projeccions del CEDEFOP, el centre de referència de la UE per a l'educació i la formació professional. D'aquests llocs de feina, quasi set milions seran nous, i la major part d'ells requerirà una mà d'obra altament qualificada.

Antecedents

La iniciativa Noves Capacitats per a Noves Feines es va inaugurar a nivell de la UE el desembre del 2008 amb l'objectiu de crear uns ponts més sòlids entre el món de l'educació i el del treball. La primavera del 2009, la Comissió Europea va designar un grup d'experts sobre formació, capacitats i ocupació de tota la UE perquè proporcionessin un assessorament independent sobre la manera de seguir desenvolupant aquesta iniciativa en el context de la futura estratègia de reforma econòmica de la UE (Europa 2020).

Més informació

0 comentaris: