4.2.10

"El manteniment del seu poder adquisitiu queda plenament garantit i millorat"

El canvi en l'IRPF tira per terra l'increment de les pensions: L'eliminació de la deducció dels 400 euros bruts anuals de l'impost sobre la renda -inclosa en els pressupostos de l'Estat per a aquest any i ja en vigor- s'ha menjat les alces en les pensions i els increments salarials de la majoria dels contribuents. Aquest fet ha agafat per sorpresa a molts ciutadans, especialment els pensionistes, que acaben de rebre la seva prestació corresponent al mes de gener. El Govern espanyol va aprovar un increment mitjà de les pensions de l'1% i així ho va comunicar als pensionistes. En una carta signada pel ministre Celestino Corbacho es explicaven els canvis d'aquest any i es deia textualment que "el manteniment del seu poder adquisitiu queda plenament garantit i millorat".

És molta la gent gran que pateix per arribar a final de mes i l'import de les pensions és un tema crític i sensible. M'abstindré de fer consideracions de caràcter polític, perquè no és la voluntat d'aquest bloc, però en canvi sí que diré què faria jo si em trobés en la situació del ministre. Després de pensar-ho detingudament, i atenent a criteris ètics, jo en el seu lloc presentaria la dimissió immediata per la magnitud de l'error, per la falsedat en la informació adreçada personalment, i per la manca de sensibilitat envers el col·lectiu dels afectats. Com he dit, parlo estrictament per mi, allò que jo considero que si em trobés en el seu lloc hauria de fer. Segurament hi ha molts altres elements que se m'escapen o en els quals no em toca entrar. Els partits i els governs saben valorar els impactes positius i negatius que una decisió comporta, i els aspectes ètics no sempre es posen al capdavant. I no nego que pot haver-hi altres aspectes a tenir en compte. Segurament, intentar aplicar un sistema de govern ètic generaria una gran inestabilitat, almenys en el curt termini. Per això em faig una reflexió només per a mi, i crec que des d'un punt de vista merament ètic la meva decisió seria la més adequada.

0 comentaris: