12.2.10

Encontre Pimes responsables

Els dies 25 i 26 de març de 2010 tindrà lloc a Palma en el marc de la presidència espanyola de la Unión Europea, una Conferència Europea de Responsabilitat Social Empresarial (RSE). L’objectiu de la conferència és examinar els resultats del procés de diàleg per a l’adopció de polítiques públiques reals per al foment de la RSE. En la conferència està prevista la participació d’uns 300 experts nacionals i internacionals, en representació dels 27 països membres de la Unión Europea, de la Comissió Europea, de les 17 comunitats autònomes espanyoles, així com d’organitzacions i institucions implicades en la promoció de la RSE a Espanya, como és el cas de les representades en el Consell Estatal de Responsabilitat Social Empresarial o a la Xarxa RETOS de territoris socialment responsables.

Atès que la Conferència té caràcter governamental, i que per tant haurà una baixa presència d’iniciatives locals i de la societat civil vinculades a Pimes, sorgeix la proposta d’organització coma activitat paral•lela i complementària d’un encontre de Pimes responsables, aprofitant tant l‘impacte públic que segur tindrà la Conferència Europea d’RSE, com els desplaçaments per acudir a la conferència per part d’organitzacions i institucions espanyoles implicades en la promoció de la RSE en Pimes.

La Xarxa Pimes responsables

Els dies 24 i 25 d’octubre de 2008 va tenir lloc a Palma el I Congrés de la RSE de les Pimes, organitzat per l’Eticentre amb el suport de la Direcció general d’RSC de la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears. Així mateix, com a activitat paral·lela, el dia 23 d’octubre va tenir lloc una reunió d’organitzacions espanyoles implicades en la promoció de la RSE en Pimes. Aquesta reunió serví per preparar el manifest de conclusions del Congrés (veure www.rsebalears.org/Declaracion.pdf), així com per posar les bases per a la creació d’una xarxa de pimes responsables.

Per donar continuïtat a l’articulació d’una xarxa estatal d’organitzacions i institucions implicades en la promoció de la RSE en Pimes, l’Eticentre va elaborar amb el suport de la Direcció general d’RSC la pàgina web www.pymesresponsables.com, amb els següents objectius:
  • Establir un compromís clar per avançar en l’articulació de plataformes que coordinin i afavoreixin el treball en xarxa entre iniciatives locals, sumant esforços i creant economies d’escala en processos i projectes.
  • Afavorir l‘intercanvi d’instruments i metodologies específiques per a les Pimes, tendint a una mayor homogeneïtzació d’instruments de gestió i avaluació a fi de millorar la percepció pública i la credibilitat de la RSE.
Posteriorment, en el marc d’un Curs d’Estiu a Menorca sobre responsabilitat social com a model de gestió sostenible que va tenir lloc a Maó entre els dies 14 i 18 de setembre de 2009, es va produir un contacte informal d’algunes de les organitzacions implicades en la Xarxa Pimes responsables, en el qual es va valorar com de gran interès la possibilitat d’organitzar com a activitat paral·lela a la Conferència Europea d’RSE un encontre a Palma de la xarxa a fi d’afavorir el desenvolupament de les conclusions del I Congrés de la RSE de les Pimes i molt especialment, de millorar la visibilitat pública de les actuacions d’RSE en Pimes.

Objectius:

- Millorar la visibilitat pública de les actuacions d’RSE en Pimes.
- Afavorir l‘intercanvi de metodologies, experiències i bones pràctiques de promoció de la RSE en Pimes, partint d’enfocaments col•lectius, col•laboratius i sectorials o territorials.
- Avançar en l’articulació d’una xarxa estatal de promoció de la RSE en Pimes i en criteris comuns de bones pràctiques.

Activitats previstes:

Dia 25 de març
Horari: 10:00 – 14:00 hores
Lloc: pendent de confirmar

10.00-11.30 hores
Presentació d’experiències de promoció de la RSE en Pimes.

Està prevista la presentació del Projecte RS+, d’autodiagnòstic en web de responsabilitat i sostenibilitat per a les Pimes, promogut per Roadmap, O’Gayar Consulting i DomoMed, i recolzat per l’Eticentre.

Així mateix, convidam a organitzacions i institucions implicades en la promoció de la RSE en Pimes a presentar comunicacions o panells.

12.00-14.00 hores
Debat sobre un posicionament públic sobre la RSE i les Pimes, i sobre les possibilitats d’articulació d’una xarxa espanyola.

Des de l’organització es realitzaran gestions per fer arribar a la Conferència oficial les conclusions de l‘encontre de RSE en Pimes.

www.eticentre.org
Secretaria tècnica:
Eticentre, Jordi López
Tel. 971706005-663176851
eticentre@reasnet.com 

0 comentaris: