9.9.12

MBA en Social Entrepreneurship


La missió de l'MBA en Social Entrepreneurship és la de formar persones capaces de liderar empreses socials, emprenedors i gestors que tracten de resoldre els problemes socials més urgents de la humanitat com ara la lluita contra la pobresa o la gana, la degradació mediambiental, l'accés a l'educació o a la sanitat o la integració de col·lectius en risc d'exclusió. Emprenedors i gestors amb ganes de canviar l'status quo, capaces de respectar el que ens diferencia i de valorar el que ens uneix.

El programa dóna resposta a organitzacions socials competitives, sostenibles i escalables que permetin lliurar béns i serveis assequibles i crítics, fruit de la col·laboració oberta entre els agents socials, el suport institucional i regulador, i la incorporació de tecnologia i mètodes empresarials.

El programa aglutina una gran diversitat de models de negoci i àmbits, des de negocis inclusius en la base de la piràmide en països en vies de desenvolupament, fins a iniciatives de globalització intel·ligent de la nova ciutadania o ecoinnovacions que afronten els principals reptes del nostre planeta.

L'MBA en Social Entrepreneurship és el programa més complet del sector social i empresarial a Espanya, un programa pioner, innovador i flexible, adreçat a persones que volen emprendre una empresa social o convertir-se en intraemprenedors dinamitzadors dins de la seva organització, tant si aquesta és sense ànim de lucre, governamental, com qualsevol altre tipus d'empresa.

Amb un enfocament multifacètic i internacional, aquest programa combina els coneixements i les habilitats necessàries per a convertir l'estudiant en un emprenedor i en un mànager amb visió global per mitjà d'eines específiques i pràctiques. En aquest programa es tracten de manera profunda qüestions tan essencials per a l'èxit de les iniciatives socials com el mesurament de l'impacte social, la gestió de la innovació social, la construcció d'aliances estratègiques en aquest sector emergent, o el finançament social, entre moltes altres.

La discussió de casos reals desenvolupats per experts del sector proporciona una plataforma per a l'anàlisi de qüestions complexes i es converteix en un fòrum de discussió per a l'intercanvi d'experiències i coneixements. El programa preveu la creació d'un pla de negoci d'una empresa social, que l'estudiant pot aplicar a l'empresa o a la institució de la qual prové i així hi aportarà una millora.
Aplicació professional

 • Emprenedor social
 • Responsable d'expansió d'una empresa social
 • Responsable d'innovació i desenvolupament d'una empresa social
 • Responsable d'operacions d'una empresa social
 • Responsable de comunicació i màrqueting d'una empresa social
 • Dinamitzador social dins d'una organització, tant si aquesta és sense ànim de lucre, privada com governamental
 • Tècnic de l'àrea de responsabilitat social empresarial d'una empresa
 • Tècnic d'un organisme internacional d'ajuda al desenvolupament i a la cooperació internacional
 • Membre d'una xarxa d'emprenedors socials
 • Consultor d'empreses socials

Temari

 • Semestre 1
  • Emprenedoria social
  • Direcció estratègica
  • Direcció de màrqueting
  • Estats financers i control de gestió
  • Direcció d'operacions
  Semestre 2
  • Ètica i responsabilitat social de les empreses
  • Direcció comercial
  • Anàlisi d'inversions i valoració d'empreses
  • Direcció de persones
  • Direcció de sistemes d'informació
  Semestre 3
  • Innovació social
  • Ecoinnovació i sostenibilitat
  • Lideratge i treball en xarxa de l'emprenedor social
  • Assignatura optativa a triar entre: - Setmana presencial (treball en xarxa internacional i pràctiques i habilitats directives presencials)
   - Seminari
  Semestre 4
  • Eines de mesurament de l'impacte social
  • Finançant empreses socials
  • Scaling-up! L'expansió de la innovació social en un món globalitzat
  • Treball final de màster: iniciativa emprenedora, pla d'empresa  
Veure programa acadèmic complet

Preu

6.855 euros

Nota: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) participa a l'equip de professors d'aquesta activitat formativa

Edició: 2a
Inici: 17 octubre 2012
Durada: 2 anys ( 1500 hores)
Nre. de crèdits: 60 ECTS
Idioma: Multilingüe


Presentació
Vídeo de presentació
Programa acadèmic
A qui es dirigeix
Objectius acadèmics
Direcció i professorat
Requisits d'admissió
Recursos didàctics

0 comentaris: