11.9.12

Pròximes conferències ACCID


18 de setembre a les 10:00 Cambra de Comerç de Girona
Conferència: Eficàcia, Eficiència i Despesa Pública. Com millorar?
Ponents: Diego Prior, coautor del llibre i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i com a representant Mariona de Puig, presidenta de la Comissió de Cultura Empresarial i Formació de la Cambra de Comerç de Girona, Ramon Soler, diputat d'Hisenda de la Diputació de Girona i Lluís Bielsa, economista, auditor , advocat i membre de la Junta Directiva de l’ACCID
Nota Important: Tots els assistents a la conferencia rebran un exemplar del llibre “Noves Tendències en Gestió Pública” de forma gratuïta +INFO

27 de setembre a las 19:00 CEC
Conferència: La gestió en les entitats no lucratives: aspectes distintius
Ponents: Pilar Soldevila, Directora de Planificació i Control de Gestió Habitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, Magdalena Cordobés, Professora titular de comptabilitat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i com a representant Anselm Constans, economista i membre de la Junta Directiva de l’ACCID
Nota Important: Tots els assistents a la conferència rebran un exemplar del llibre “Noves Tendències en Entitats No Lucratives” de forma gratuïta +INFO

3 d'octubre a les 17:00 APTTCiB
Conferència: Comptabilitat i fiscalitat de las combinacions de negoci i altres operacions societàries
Ponents: José Manuel Lizanda, autor del llibre i inspector d’Hisenda de l’Estat, Carlos Abad, autor del llibre i inspector d’Hisenda de l’Estat i com a representant Manel Salas, censor jurat de comptes i membre de la Junta Directiva de l’ACCID
Nota Important: Tots els assistents a la conferència podran adquirir un exemplar del llibre “Contabilidad y fiscalidad de las combinaciones de negocio y otras operaciones societarias” a un preu especial +INFO

10 d'octubre a les 19:00 CEC
Conferència: Comptabilitat i fiscalitat de las combinacions de negoci i altres operacions societàries
Ponents: José Manuel Lizanda, autor del llibre i inspector d’Hisenda de l’Estat, Carlos Abad, autor del llibre i inspector d’Hisenda de l’Estat i com a representant Emilio Álvarez, vicesecretari del Col·legi d’Economistes de Catalunya i secretari de la Junta Directiva de l’ACCID +INFO

24 d' octubre a les 19:00 ICOTMEB
Conferència: Comptabilitat i fiscalitat de las combinacions de negoci i altres operacions societàries
Ponents: José Manuel Lizanda, autor del llibre i inspector d’Hisenda de l’Estat, Carlos Abad, autor del llibre i inspector d’Hisenda de l’Estat i com a representant Josep M. López, titulat mercantil i membre de la Junta Directiva de l’ACCID
Nota Important: Tots els assistents a la conferencia podran adquirir un exemplar del llibre “Contabilidad y fiscalidad de las combinaciones de negocio y otras operaciones societarias” a un preu especial +INFO

25 d'octubre a les 19:00 CCJCC
Conferència: Noves Tendències en Entitats No Lucratives: Transparència i rendició de comptes en les entitats no lucratives. El cas de les fundacions
Ponents: Maria Rosa Rovira, Professora del Departament d'Economia de l'Empresa i Investigadora de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)-UAB i Fina Jerez, Doctorant Universitat de Barcelona
Nota Important: Tots els assistents a la conferencia rebran un exemplar del llibre “Noves Tendències entitats no lucratives” de forma gratuïta +INFO

29 d'octubre a les 17:00 AEDAF
Conferència: Una visió gens pessimista del moment econòmic actual
Ponents: Oriol Amat, Catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, President d’ECIF i Vicepresident de l’ACCID i com a representant Jordi Baqués, Responsable del Grup de Comptabilitat i Economia de la Delegació Catalana de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals  
Nota Important: Tots els assistents a la conferència podran adquirir un exemplar del llibre “Análisis de operaciones de crédito” a un preu especial +INFO

14 de novembre a les 19:00 CEC
Conferència: Instruments per gestionar i cobrar impagats
Ponents: Pere Brachfield, morosòleg i professor de Crèdit Management d’EAE Business School i com a representant Montserrat Casanovas, tresorera del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre de la Junta Directiva de l’ACCID +INFO

20 de novembre a les 10:00  Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona
Ponents: Antoni Gómez, Soci Director d’Auren i Josep Maria Canyelles, Director de Responsabilitat Global i coautor del llibre
Nota Important: Tots els socis i no socis d’ACCID que es donin d’alta en el decurs de la conferència rebran un exemplar del llibre “Noves Tendències en la gestió de les entitats no lucratives” de forma gratuïta +INFO

22 de novembre a les 19:00 CCJCC
Conferència: Comptabilitat i fiscalitat de las combinacions de negoci i altres operacions societàries
Ponents: José Manuel Lizanda, autor del llibre, inspector d’Hisenda de l’Estat i Carlos Abad, autor del llibre, inspector d’Hisenda de l’Estat
Nota Important: Tots els assistents a la conferencia podran adquirir un exemplar del llibre Contabilidad y fiscalidad de las combinaciones de negocio y otras operaciones societariasa un preu especial +INFO