16.9.12

El Govern impulsa la nova llei del voluntariat de Catalunya

El passat 4 de setembre, el Govern de la Generalitat va iniciar la tramitació de l’Avantprojecte de llei del voluntariat de Catalunya. La pretensió d’aquesta nova regulació és la consolidació del model català de voluntariat i recollir una adaptació del sector a la nova realitat social.
El Govern de la Generalitat ha aprovat la memòria prèvia a la tramitació de l’Avantprojecte de la Llei del Voluntariat. L’objectiu principal de la nova norma és regular, protegir i consolidar el model català de voluntariat.

Amb l’impuls d’aquesta llei es pretén dotar d’un marc legal bàsic tots els àmbits on es desenvolupa el voluntariat. També es vol definir clarament quines accions es consideren voluntariat i quines són constitutives d’una altra manera de col·laboració o participació.

Actualment regeix la llei estatal 6/1996, del voluntariat i aquesta nova regulació també vol respondre a una adaptació del sector a la nova realitat social, sobretot pel que fa a les noves vies de comunicació, accés a la informació i difusió, com poden ser les xarxes socials.
En l'elaboració de la nova norma hi participaran totes les entitats i federacions associatives i del voluntariat catalanes
Per altra banda, es considera molt important per donar cobertura a la creixent demanda de participació detectat per part de la societat. Un dels principals motius d’aquesta demanda és l’actual context de crisi i des dels organismes públics consideren que és fonamental definir què és voluntariat i quin és el seu marc d’actuació.

Font: xarxanet.org