7.4.08

Seminari sobre el treball diari des de la direcció d'RSE

Els dies 12 i 13 de maig tindrà lloc a IESE - Madrid un seminari sobre el treball diari des de la direcció d'RSE:

I Seminario de Responsabilidad Social Corporativa
La gestión de la RSC y sus protagonistas: el trabajo diario del directivo de RSC


Em semblen francament interessants les conferències sobre "una altra forma de dirigir" (Gilbert Lenssen, Dean EABIS), i sobre el desenvolupament de les competències d'RSC (Matthew Gitsham, Ashridge Centre for Business and Society, Ashridge Business School).

I també la sessió sobre la direcció d'RSC com a agent de canvi dins l'empresa (Antonio Argandoña, Joan Fontrodona) que inclou la presentació de l'estudi “El perfil emergent del directiu d'RSC” (Pilar García Lombardía, Investigadora del CBS, IESE)


Més info

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS