12.4.08

Presència de l'aranès a Responsabilitat Global

Versión en castellano inmediatamente debajo
Un amic em manifestava la seva sorpresa per la incorporació de la traducció a l'aranès a Responsabilitat Global (en cada escrit d'aquest bloc).

Aprofitarem per a fer una reflexió sobre aquest detall, situada en el context de la celebració de l'Any Internacional de les Llengües (Nacions Unides) i de l'Any Europeu del Diàleg Intercultural (UE), i també de la voluntat de Responsabilitat Global de treballar per a la incorporació dels aspectes lingüístics a la materialitat de l'RSE, tal com expressàvem en el butlletí de febrer'08.

Tinguin en compte els qui ens llegeixin, que entre els destinataris d'aquest text hi ha persones no només de fora de Catalunya sinó de l'altra banda de l'Atlàntic, cosa per la qual a fi que es comprengui millor situarem breument el context.

- L'aranès, parlat a la Vall d'Aran per unes 5.000 persones, és un dialecte de la llengua occitana, parlada per molt pocs milions de persones a l'antiga nació occitana, que ocupa tota la meitat sud de l'estat francès (excepte les zones basca i catalana).

- Però la Vall d'Aran, a diferència de la major part d'Occitània, es troba dins de l'Estat espanyol, en el territori del que és la Comunitat Autònoma de Catalunya.

- Aquesta és una relació estable i satisfactòria, en la qual els poders públics hi tenen una responsabilitat. El govern de Catalunya al llarg dels darrers anys ha donat reconeixement a la singularitat d'aquest territori atenent a les seves singularitats històriques, lingüístiques, nacionals, geogràfiques... fet que ha permès que la Vall d'Aran disposi d'institucions pròpies i de l'oficialitat de la seva varietat lingüística.

La pregunta és: hem de deixar totes aquestes responsabilitats en exclusiva en mans dels poders públics?

La concòrdia entre els pobles ja no depèn com segles enrere de les relacions entre les cases reials. Tampoc hauria de dependre de la visió més moderna de les relacions entre governants. Avui, i més en el context de majors relacions interpersonals, de xarxes de comunicació, de societat de la informació, etc., les relacions entre pobles han de construir-se a partir de les pròpies comunitats. Com es va proposar fer la nova Europa potenciant molts projectes amb partenariats multinacionals.

Forma part de la responsabilitat de tothom fer que la identitat dels altres pobles del món, però sobretot d'aquells amb qui mantenim una relació més forta en virtut d'un veïnatge o d'una convivència sota un mateix sostre jurídic, sigui cordial i aporti més elements de suma que no de resta.

Tolerar els altres, donar-los reconeixement jurídic... està molt bé. Però la convivència s'ha de construir sobre un sentit de respecte que va més enllà de la tolerància. Estimar les particularitat de l'altre. Saber-se posar en el seu lloc i pensar què desitjaria...

Tornem a la realitat del cas que ens ocupava...

Encara que per a nosaltres posar el traductor amb la llengua aranesa no sigui una opció comercial, entenem que forma part de la nostra responsabilitat social envers la comunitat. No és tant una opció lingüística sinó una opció de respecte per aquell poble amb qui compartim un camí. En fer-ho, no estem només donant una facilitat a aquelles persones que vulguin traduir el text, sinó que estem comunicant que l'aranès existeix, i això aporta un valor per al país. Conèixer un atribut d'un país és una porta d'entrada a conèixer-ne altres atributs i el país sencer.

D'altra banda, avui això no té cap cost. Les traduccions automàtiques són gratuïtes i donen un resultat d'una qualitat força acceptable, més amb llengües tan properes en la seva estructura lingüística. El que sí que cal és l'esforç d'escriure sense faltes (sense menjar-se lletres, per exemple) ja que això impossibilita la traducció de la paraula. En el món de les traduccions automàtiques en què estem entrant (i fins que els traductors no disposin de prou intel·ligència per a solucionar les faltes) forma part de la pròpia responsabilitat escriure amigablement per a la traducció automàtica!!

En el nostre cas, no podem aspirar a presentar una pàgina traduïda de manera que ens limitem al que està a les nostres mans, que és el boto de traducció automàtica, i ho fem amb les llegües que tenim disponibles, sense eliminar l'aranès malgrat la seva petita realitat.

Model vàlid arreu

Imaginem per un moment que totes les empreses amb seu a l'estat espanyol incorporessin al seu web la llengua catalana. No parlo de la traducció automàtica sinó de les pàgines efectivament traduïdes. No solament seria en alguns casos un respecte al marc legal si volen comercialitzar productes a Catalunya, i un respecte als habitants d'aquestes terres; també seria una manera de donar més valor a la llengua catalana i al que representa. La major presència d'una llengua de manera transversal a les xarxes suposa més portes obertes a conèixer la llengua, a conèixer el país... més valor 'monetari' de la llengua, més valor que adquireixen els seus i les seves parlants.

Acabem, amb aquesta última reflexió, fent notar que les llengües ja no són només qüestió de marcs legals i de drets humans, sinó també qüestió de valor econòmic. Emocions, sostenibilitat, desenvolupament. Si no sabem combinar tots els elements perdrem la capacitat de crear-hi sinèrgies.

Posar la traducció a l'aranès suposa, doncs, no solament un reconeixement a una identitat mil·lenària. També una manera de dir que 'existeixen' i que 'valen la pena' i de convidar a posar-vos en contacte, a crear valor conjuntament. L'Any Internacional de les Llengües ens convida a noves reflexions en aquest sentit, que van més enllà de nostàlgies i fins i tot de drets (que no s'han d'oblidar), per passar a incorporar noves visions que incorporin també elements de mercat.

PS: Notícia al Periódico: Aran busca suports per crear l'Acadèmia de la Llengua Occitana

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS