11.4.08

Els Principis per a una Educació en Gestió Responsable

Per a un desenvolupament de la Responsabilitat Social potent i sostingut, ningú no dubta del paper proaactiu que hi han de tenir les institucions acadèmiques i el món de l'ensenyament en general.

Per tal de promoure el seu compromís, el Pacte Mundial de Nacions Unides ha promogut una iniciativa específica anomenada els Principis per a una Educació en Gestió Responsable. Aviat, doncs, podrem començar a parlar de l'RSU amb major base real, la Responsabilitat Social de les Universitats, d'acord amb un model de gestió adequat a les seves realitats institucionals i operacionals. I sens dubte aquest serà un pas més en la construcció de territoris socialment responsables des del compromís d'RS de cadascun dels agents.

L'Associació per a les Nacions Unides (http://www.anue.org/), amb la col·laboració de Responsabilitat Global (http://www.responsabilitatglobal.com/), han volgut fer públics aquests principis en la versió catalana, la qual a més incorpora adequadament la perspectiva de gènere. En aquest sentit cal lamentar que en la versió en castellà d'un document com aquest no s'hagi tingut la sensibilitat d'eliminar-ne els sexismes.

El document estableix el compromís voluntari de les institucions d'educació superior implicades en l'educació dels gestors i gestores actuals i futurs. Aquest compromís es concreta de la següent manera:

a) participar en un procés continu de millora dels Principis;
b) presentar informes de progrés a tots els grups d'interès;
c) intercanviar bones pràctiques amb altres institucions acadèmiques.

I tot seguit presenta sis principis, el primer dels quals serveix per a plantejar l'objecte de la iniciativa:

Principi 1. Objecte: Desenvolupar les capacitats de l’alumnat per a ser futurs generadors de valor sostenible per a les empreses i la societat en general i treballar per una economia global sostenible i inclusiva.

Continuar llegint --> Accés als sis principis: www.collaboratio.net/mm/File/ca/Principis_Educacio_Gestio_Responsable.pdf

Accés al lloc web de referència (en anglès): www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/academic_network/index.html

Nota: Esade i Iese són les dues úniques institucions que operen a Catalunya que ens consta que s'hi han adherit fins ara (veure notícia)

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS