10.4.08

RSE a Biblioteconomia de la UB

En relació amb l'escrit del damunt sobre el compromís socialment responsable per part de les institucions acadèmiques i l'acció docent, ens plau aprofitar per posar com a exemple que avui hem tingut l'oportunitat de fer una sessió sobre RSE i Territoris Socialment Responsables a la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona.

Encara que sigui una simple acció docent, és una mostra de la voluntat creixent d'anar introduint conceptes d'RSE en la formació de les persones que seran els i les futures professionals.

Per descomptat, la incorporació de l'RSE a la formació universitària ha de tenir una dimensió més integrada, però és bo poder destinar una estona a sacsejar les consciències i fer adonar que no totes les empreses i organitzacions són iguals i que el paper de les persones, ja sigui des del consum o la inversió, però també des del treball i la direcció dins de les empreses és i serà fonamental per a fer progressar la responsabilitat social i tot el que se'n deriva quant a impactes en la societat.

D'alguna manera hem col·laborat en el principi segon dels Principis per a una Educació en Gestió Responsable

Principi 2. Valors: Incorporar en les nostres activitats acadèmiques i programes d'estudis els valors de la responsabilitat social en el món tal com es plantegen en iniciatives internacionals com el Pacte Mundial de Nacions Unides.
Aquesta reflexió se suma a altres que hem anat fent sobre RSE, docència i educació:
Responsabilitat social lingüística en l'acció docent (article que ha generat un debat amb els comentaris)
Escoles i Irresponsabilitat social
Escoles i responsabilitat social

Alhora, en altres ocacions hem participat en accions dins la UB destinades a fomentar l'RSE, a marge del que és la formació específica en RSE dins l'MBA.
XII Jornades d'Empreses - Escola Empresarials UB

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS