2.4.08

ONL i estratègia

Les ONL han d’accentuar la seva estratègia en clau de creació de valor per a la societat. Això implica incorporar la Responsabilitat Social, la visió relacional, i acceptar el mercat com un espai des d’on intervenir en la millora de la societat.

Per això, un dels grans reptes de les entitats del tercer sector és la millora de la seva capacitat estratègica, la qual sovint està força malmesa fruit de l'excessiva orientació al dia-a-dia.

Per a les entitats socials, una gestió excel·lent que els permeti crear un gran valor per a la societat de manera sostinguda és una de les seves principals responsabilitats socials. Per això, en més d'una ocasió hem estat crítics amb un sentit de l'RSO (la RSE de les organitzacions socials) orientada gairebé en exclusiva a la transparència. La rendició de comptes és sens dubte necessària i molt important, però ho és més començar per una bona gestió de la pròpia RSO que parteixi d'una comprensió de quines són les matèries rellevants.

Quadre de Comandament Integral

L'experiència de treballar per a l'enfortiment institucional a partir de la dimensió estratègica s'ha portat a terme en tres entitats reconegudes al nostre país: Fundació Pere Tarrés, Intress i IReS. Totes tres comparteixen un interès a progressar en la gestió de les respectives estratègies mitjançant eines avançades com el Quadre de Comandament Integral (QCI).

El model del QCI està concebut especialment per a la gestió estratègica de les organitzacions en el nou context de Societat del Coneixement i es basa en la importància que actualment ha adquirit l'estratègia en els processos de desenvolupament organitzatiu encarats a generar un major impacte social i la sostenibilitat d'aquest.

Avui, arreu del món, tant grans empreses com mitjanes, agències públiques i organitzacions socials fan servir eines d'aquest tipus perquè totes es veuen obligades a gestionar una estratègia corporativa que ha de combinar la capacitat tant dels actius materials com dels intangibles de crear valor.

És una bona notícia que entitats social com les indicades hagin fet aquest pas. I no són les úniques!

Notícia relacionada: Cap a un model de gestió eficaç a les organitzacions socials

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS