7.4.08

Catalunya, el país europeu amb més immigració


· El 15% de la ciutadania és de la nova immigració
· Més del 25% no tenen els papers en regla

Catalunya, amb un 15% d'immigrants (nova immigració), se situa al capdavant d'Europa pel que fa a percentatge de ciutadans d'origen estranger, dels quals més d'un 25% es troben en situació irregular, una de les xifres més elevades del conjunt de països europeus.

Les dades que ens aporta l’estudi fet pel Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (CETC) per encàrrec de la Generalitat són reveladores de quina és la realitat però hi ha una dada que és més important encara: una situació com la descrita no ha comportat cap mena de racisme estructural. Això no vol dir que no pugui haver-hi actituds puntuals però en cap cas s’han manifestat com un corrent de fons ni han provocat violència sistemàtica ni ha donat a organitzacions polítiques amb excepció d’una força menor i marginal que solament ha aconseguit sobreviure en tres o quatre pobles.

Catalunya ha estat sempre una terra de pas i ho continua essent, i ho viu amb tota normalitat. Ara, a diferència d’altres moments, disposa de certs instruments per a facilitar la correcta integració de les persones nouvingudes. Encara no són totes les que serien necessàries. Per exemple en matèria laboral es podria fer molt més per a la correcta captació de treballadors i treballadores d’origen estranger. En canvi, en el camp educatiu, social i sanitari, es disposa dels instruments per a abordar les polítiques adients però hi ha la dificultat dels majors requeriments financers.

Lluny de mirar la immigració com un problema, cal pensar que en el nostre cas, les persones que han vingut de fora sempre han estat un enriquiment i al llarg de la història recent podem observar com han aportat emprenedorisme i ganes de tirar endavant en el seu nou país, la seva terra d'acollida. Avui no és diferent i les persones que ens arriben són un gran actiu per a tirar endavant el país tots plegats.

El que certament no deixa de ser un problema és la quantitat de gent que ha arribat de cop i la manca de capacitat per a acollir en condicions a contingents tant grans, bona part dels quals no tenen els papers en regla i treballen en l'economia submergida.

Des del punt de vista de l'esforç que cal fer d'integració on es respectin tant els drets dels éssers humans com la capacitat de desevolupament del territori, cal demanar a totes les parts -a les empreses molt especialment- un esforç per actuar amb la màxima responsabilitat social. Això vol dir no limitar-se a complir les lleis sinó que facilitar totes les accions tendent a la seva integració social. La cohesió social és un gran actiu que tenim a casa nostra i que ens ha permès tenir una gran força com a societat i com a país.

El repte de crear riquesa econòmica i d'engrandir el capital social van plegats i les empreses han de saber-ho tractar així. Una societat que no sàpiga integrar correctament una part de la seva població tindrà un germen de tensió i de divisions que si bé sempre és dolent, en el cas de Cataluya no ens podríem permetre atesos els altres factors de cohesió nacional sense els quals perdríem el tremp que ha permès ser un poble singular en el món.

Cal assenyalar com a factor afegit que les persones que han fet cap a Catalunya tenen un origen molt diferent del de la resta d'Europa i, fins i tot, dels altres territoris de parla catalana, on la major part dels estrangers provenen de països veïns. En el nostre cas predomina una immigració de llarga distància o intercontinental (sobretot Sudamèrica i Àfrica).

Per a elaborar l’informe, s’ha comparat la realitat migratòria de Catalunya amb 12 països i regions europees més -com Suïssa, Letònia, Llombardia (Itàlia) i Flandes (Bèlgica)-, a més del Quebec (Canadà). La dada del 15% queda molt per damunt del 10% espanyol i de molts països europeus, com Àustria (9,95%) i Portugal (4,1%).

Notícia a Tribuna Catalana: Els Països Catalans líders en immigració i en model cohesionador www.tribuna.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=86006

Notícia al Periódico: www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=498397&idseccio_PK=&h=080407 (català)

Notícia al Periódico: www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=498397&idseccio_PK=&h=080407 (castellano)

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS