14.4.08

TEMPORA xarxa temàtica per la conciliació a Catalunya

Per respondre de manera eficaç a les problemàtiques que comporten els diferents canvis socials, culturals i econòmics que afecten de manera especial la conciliació entre la vida privada i la vida laboral de les persones la Fundació Maria Aurèlia Capmany ha creat Tempora Centre de Recursos per a la Conciliació i Nous Usos del Temps, amb el suport de la UGT de Catalunya i Foment del Treball Nacional.

El projecte TEMPORA Tots els temps en un temps està integrat en l'eix 4 d'Igualtat d'oportunitats per a dones i homes de la Iniciativa Comunitària EQUAL, i en concret en l'àrea temàtica 1: Conciliar la vida familiar i la vida professional, així com reintegrar els homes i les dones que han abandonat el mercat de treball, mitjançant el desenvolupament de formes més flexibles i efectives d'organització i serveis de suport.

Al mateix temps s'ha creat un entorn virtual, una xarxa temàtica per a la conciliació a Catalunya amb un objectiu molt clar: crear un espai d'informació, intercanvi i difusió de bones pràctiques en matèria de conciliació. La Xarxa ofereix:

- intercanvi d'experiències sobre conciliació
- fòrum de debat
- informació sobre experiències innovadores, actes, jornades, adreces d'interès,...
- trobada anual de persones i entitats integrants de la xarxa

Més informació: www.fmac.org/entornvirtual

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS