30.1.13

El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball

Actes del CTESCEl risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
| http://www.ctesc.cat |

El context de crisi internacional ha tingut com a conseqüència l'augment important de la desocupació i ha abocat al risc de pobresa a persones que mai no havien pensat que es trobarien en aquesta situació. D'altra banda, si bé el fet de tenir una ocupació remunerada és un factor clau per evitar el risc d'exclusió social, en determinades circumstàncies és insuficient per a mantenir una llar.

Davant aquesta situació, el CTESC ha elaborat l'informe El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball, en el que s'analitzen les situacions de risc de pobresa com a conseqüència de la relació de les persones amb el mercat de treball, així com els processos a través dels quals s'aconsegueix millorar i, idealment, abandonar la situació de risc. A partir de l'anàlisi efectuada, s'elaboren una sèrie de recomanacions consensuades pel Consell per orientar les polítiques públiques en aquest àmbit.

El CTESC organitza una jornada per a la presentació dels resultats i les recomanacions de l'informe. La ponència a càrrec de Carme Borbonés, presidenta de Càritas Catalunya, ens aportarà una visió més vivencial d'aquesta problemàtica.


Inscripció Programa

Col·laboradors
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Diputació, 284 · 08009 Barcelona Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82 www.ctesc.cat · ctesc@gencat.cat

0 comentaris: