29.1.13

Microempreses de Canet de Mar gestionen l'RSE

Tal com ja vam informar, Responsabilitat Global ha portat a terme un taller amb acompanyament individualitzat amb empreses de Canet de Mar, organitzat per l'ajuntament d'aquesta localitat del Maresme.

En aquest cas, hem disposat de 5 empreses interessades i motivades, de sectors ben diversos, i que malgrat la seva petita dimensió podran estructurar millor i posar en valor aquells valors i coneixements que els ajuden a ser més sostenibles, i a generar més confiança entre els seus grups d'interès.

Les cinc empreses han estat:
Es tracta d'una acció promoguda per la Diputació de Barcelona per a facilitar eines als ajuntaments, i que en aquest cas pretén ajudar a desenvolupar la gestió de la responsabilitat social en empreses petites i microempreses.

Per a moltes pimes, les bones pràctiques de Responsabilitat Social no són un fet desconegut sinó que integren accions que al llarg del temps han anat desenvolupant encara que sigui sense conèixer que es tracta d'RSE i que no s'hagin sabut ordenar i posar en valor adequadament.

L’oportunitat es dóna quan aquestes accions formen part d’un compromís, d’una manera d’entendre l’empresa i d’una visió estratègica. Aleshores podem desenvolupar un pla per a posar en valor aquest actiu de l’organització, trobant la millor manera de comunicar-la i projectar-la externament. 

El taller portava per títol "Gestionar els valors de l’empresa" i pretenia facilitar la comprensió del sentit profund i fins i tot estratègic de l’RSE per a una pime o microempresa, alhora que també volia ajudar a clarificar els valors de l’empresa i comunicar-los per mitjà de codis ètics i altres canals.

El taller s'ha estructurat en una tutoria grupal i unes tutories individualitzades. En aquestes darreres, vam anar a visitar cada empresa participant, identificant les motivacions de l’empresa pel que fa a l’RSE, les principals bones pràctiques que porta a terme i de les àrees de millora, valorant les necessitats i oportunitats, i pactant i ajudant a desenvolupar alguna iniciativa per a desenvolupar adequadament la seva RSE.

Segons la metodologia prevista, finalment es va fer una sessió de traspàs a l'ens local amb l’objectiu que posteriorment aquest tingui els elements necessaris per fer el seguiment de la implantació i es garanteixi l'impacte a termini mitjà de la mesura.
  • Avaluació de l'activitat per part de les empreses participants: 9'50
  • Avaluació de l'activitat per part de l'Ajuntament: 9'75Altres ajuntaments interessants en la iniciativa podeu contactar amb Responsabilitat Global: jmcanyelles [arrova] collaboratio.net, tel 670600223