1.1.13

Balanç de l'activitat desenvolupada al 2012

L'any 2012 marca una fita professional ja que el començo amb l'entrada en funcionament d'una empresa creada amb dos socis més per a desenvolupar millor les tasques de consultoria en RSE. L'empresa es denomina Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat.

Des d'un punt de vista del volum d'activitat, el 2012 ha estat el primer any en què he registrat us descens, tot i que no tant per raons del mercat sinó per un problema de salut, no especialment important però que m'ha fet disminuir el rendiment, de manera que tots els indicadors de resultats han sofert una tendència negativa: Un any complicat per a mi  // Un año complicado para mí.

Després d'aquests dos fet, un positiu o un negatiu, amb què em tocava començar aquest balanç de l'activitat desenvolupada, aporto el següent resum amb les dades més rellevants i alguns enllaços.

Hem fet consultoria a empreses. A banda dels encàrrecs empresarials, destaquem una acció dins un programa públic:

Hem tornat a formar part del Catàleg tallers tutorats de la Diputació de Barcelona des d'on hem ofert tres activitats, dos tallers tutorats i una sessió informativa. Malgrat formar-ne part, mai n'hem fet cap acció comercial, de manera que aquest any s'ha produït el primer encarrec d'un taller tutorat: Microempreses de Canet de Mar gestionen l'RSE: L'Herbolari, Rosa Bley. Floristes i jardiners, Restaurant El Parador de Canet, System Perruquers i Residència Guillem Mas.

Hem ofert formació en RSE per mitjà d'assignatures d'MBA, de cursos universitaris, i d'altres marcs de formació. Enguany, a més, m'he incorporat com a consultor de l'assignatura d'RSE dels estudis d'Empresa i Societat de la UOC. La major part de la formació té caràcter generalista, amb alguna singularitat enguany dirigida a entitats de voluntariat:
També cal indicar aquestes dues col·laboracions puntuals en dues altres universitats:
Hem fet conferències a auditoris molt diversos, majoritàriament amb un contingut encarat a fer comprendre el sentit estratègic de l'RSE en l'empresa moderna, però en alguns casos també amb altres enfocaments sectorials. A final d'any aportarem les dades precises de formació i conferències. Aportem els següents enllaços:
Hem ajudat a desenvolupar l'RS a Catalunya per mitjà de la participació a la Comissió d'RS de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), com a coordinador (aquest any amb activitat baixa), i també com a membre de la Comissió d'RSC del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. També formo part del grup "Repensar les Polítiques Socials" i participo de les sessions de la Càtedra Ethos URL: Encuentro RSC30 de la CÀTEDRA ETHOS de la URL. Enguany, com l'any passat, també he format part del grup de treball d'empreses i organitzacions del Pla Nacional de Valors per fer arrelar l'esforç i la solidaritat entre la societat catalana: El Pla Nacional de Valors va avançant. Sóc soci de Forética i he deixat de ser Organisational Stakeholder de GRI.

Segueixo sent assessor tècnic en RSE de la Cambra de Comerç de Barcelona i he assumit la gestió tècnica del programa europeu COGITA, de tretze territoris on Catalunya hi és representada pel Consell de Cambres de Comerç: Es posa en marxa el programa europeu COGITA de foment de l'RSE amb la participació de Catalunya  // Se pone en marcha el programa europeo Cogita de fomento de la RSE con la participación de Cataluña

Hem ajudat a desenvolupar l'RS en dinàmiques sectorials, ja sigui en matèria de territoris socialment responsables, RS de les Administracions públiques, RS de les Organitzacions no lucratives, sector salut, i altres.

Amb motiu de l'Any Internacional de les Cooperatives ens hem implicat les reflexions i accions per a fomentar l'economia social i la seva vinculació amb la responsabilitat social

Hem seguit publicant articles i reflexions per mitjà del bloc i també en altres mitjans. El bloc Responsabilitat Global ha tingut un ritme mitjà d'1,7 entrades diàries, 618 en total, incloent informacions i esdeveniments sobre RSE.
Les informacions que publiquem al blog es distribueixen també per Facebook i LinkedIn, i des del 2011 també vam incorporar el Twitter. A més, col·laborem a compartir el coneixement a través d'aquests mitjans quan assistim a algun acte sobre RSE. Hem estat destacats dins una relació de Els piuladors més destacats en matèria d'RSE  //  Los tuiteros más destacados en materia de RSE feta per la Càtedra de Telefónica a la UNED.

També hem divulgat alguns continguts en format vídeo:
Hem publicat la nostra newsletter mensual, que ha mantingut els més de 9.000 destinataris. Enguany n'hem fet 10 edicions:

[ca] Des'12: Bon Nadal
[ca] Nov'12: Especial RSO
[ca] Oct'12: Noves jornades RSE
[ca] Jul'12: Entrevista UOC
[ca] Jun'12: Programa Cogita
[ca] Mai'12: Marató per la Pobresa
[ca] Abr'12: RSE i Educació
[ca] Mar'12: RSI (RS dels Individus)
[ca] Feb'12: RSO (RS de les ONL)

[ca] Gen'12: Nova Comun. Europea RSE


[es] Dic'12: Feliz Navidad
[ca] Nov'12: Especial RSO (sólo versión catalán)
[es] Oct'12: Nuevas jornadas RSE
[es] Jul'12: Entrevista UOC
[es] Jun'12: Programa Cogita
[es] Mai'12: Maratón por la pobreza
[es] Abr'12: RSE y Educación
[es] Mar'12: RSI (RS de los Individuos)
[es] Feb'12: RSO (RS de las ONL)
[es] Ene'12: Nueva Com. Europea RSE

Quant a publicacions, enguany hem elaborat un dossier i dues notes tècniques:


Nota tècnica sobre la responsabilitat social de les organitzacions no lucratives, Josep Maria Canyelles, dins Revista Comptabilitat i Direcció [ca]


Nota técnica sobre la responsabilidad social de las organizaciones no lucrativas, Josep Maria Canyelles, en Revista Contabilidad y Dirección [es]
Dossier temàtic: El voluntariat a Catalunya
·Edita: Taula d'Entitats del Tercer Sector
·Autor: Josep Maria Canyelles
·Accés al dossier Empresa i llengua
·Edita: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
·Autor: Josep Maria Canyelles


Nota tècnica sobre la responsabilitat social de les administracions públiques, Josep Maria Canyelles, dins Revista Comptabilitat i Direcció [ca]


Nota técnica sobre la responsabilidad social de las administraciones públicas, Josep Maria Canyelles, en Revista Contabilidad y Dirección [es]
Hem desenvolupat la implicació de voluntariat i solidaritat en diferents iniciatives: continuant com a patró de la Fundació Catalunya Voluntària i de la Fundació ACIDH; desenvolupant accions professionals de manera altruista (com a la II Trobada empresarial "Empreses que sumen"); subscrivint iniciatives socials (Presentació del Col·lectiu Wilson; He donat suport al Manifest progressista per l'estat propi, per la cohesió i el progrés social; He apoyado el Manifiesto progresista por el estado propio, por la cohesión y el progreso social; Campanya "Salvem les empreses: la nostra riquesa"; Demanda de cessament del vicepresident del Parlament Europeu; Donaré 114'20 euros a la Marató per la Pobresa; Defensem l'escola en català; He donat suport al manifest sobre Mobile World Congress... )

Hem seguit gestionant la informació per a fer-la més accessible: publicacions realitzades o els vídeos, visibles tots al lateral del bloc.

A nivell ambiental procedirem a calcular i compensar les emissions de CO2 alhora que anem gestionant altres compromisos com El compromís de minimitzar el canvi de mòbil / El compromiso de minimizar el cambio de móvil. També els consums d'oficina s'han mantingut seguint els objectius de mínims. [no actualitzat!]

També informem de les multes rebudes, que sols han estat de trànsit: Durant el 2012 he rebut les següents multes de trànsit.

També hem gestionat els aspectes d'RS en referència als nostres grups d'interès: Ràpida resposta de CLS Communication // Rápida respuesta de CLS Communication

Any anterior: