30.1.13

Durant el 2012 he rebut les següents multes de trànsit

Multes [GRI SO8]
MEMÒRIA RSE 2012: Societat / Society / Sociedad

Durant el 2012 he rebut les següents multes de trànsit:

-Per excés de velocitat a l'autopista C-32 (119 en zona 90)
-Per excés de velocitat a l'autopista AP-2 (133 en zona 120)*
-Per excés de velocitat a l'autoposta A-6 Lugo (133 en zona 120)
-Per excés de velocitat en zona urbana de Mataró (78 en zona 50)*
-Per estacionament en doble fila a Barcelona, pendent de recórrer per falsedat per part de l'autoritat (que no sé si podré demostrar)

Aquest any he tingut un augment exponencial en les sancions. De fet, cap altre any havia tingut quatre multes per excés de velocitat. I sols en una ocasió anteriorment havia tingut una multa tipificada com a greu (al 2009 per anar a 116,5 en zona 110). Podria interpretar que probablement ha estat part dels problemes de gestió del temps lligat a les dificultats que he passat aquests mesos.Mesures correctores

La majoria de multes rebudes s'havien concentrat al 2006 i 2007 per raons d'aparcament a Barcelona (alguns tiquets caducats, etc.). Per solucionar aquesta situació vaig optar per llogar un pàrquing, fet que va disminuir aquest tipus de sancions. El repunt del 2009 no el considero significatiu en la meva gestió interna ja que és degut a un embargament per no disposar de temps per recórrer una multa manifestament injusta.

Respecte al repunt del 2012 no prevec cap mesura especial per a retornar a un nivell més baix, ja que entenc que ha estat una situació excepcional. Així mateix, la mateixa consciència de l'augment ja tindrà com a conseqüència un major estat de vetlla dels límits de velocitat i de la millor gestió del temps.

Incompliments no sancionats

D'altra banda, he fet de manera conscient i voluntària dos incompliments, pels quals no he rebut cap sanció:
  • El dia 1 de maig, coincidint amb la campanya del #novullpagar, vaig sumar-m'hi deixant de pagar els 14,20€ corresponents al peatge Lleida Barcelona.
  • Des de fa més de 10 anys porto la "E" de la matrícula del darrere tapada amb un adhesiu "CAT". Mai he rebut cap sanció per aquest fet.
En compensació pel primer cas, vaig aprofitar la Marató contra la pobresa per a donar aquest import afegit als 100 euros que hi tenia pensat de donar. [llegir més]. El motiu de la compensació és per deixar clar que no es tracta d'un gest aprofitat per estalviar-me de pagar sinó realment d'una protesta ciutadana.

Respecte al segon, es tracta d'una protesta que, a banda dels elements vinculats a la gestió de la identitat, també suposa una protesta per l'espoli fiscal a què ens veiem sotmesos els catalans, de manera que no cal fer cap compensació.

Política d'urbanitat

Responsabilitat Global es va dotar d’una política d’urbanitat en la qual aborda la qüestió de les bones pràctiques en l’ús dels vehicles privats.

PROPOSTA: En el cas d’un professional autònom, el respecte al compliment normatiu pensem que ha de tenir en compte també les multes de trànsit, atès que sovint el vehicle constitueix un instrument d’ús intensiu o rellevant. De fet, l’actitud al volant i les seves conseqüències és una dimensió de la urbanitat i aquesta no deixa de ser una manera de poder pressuposar altres actituds professionals i vitals. El civisme i els compromisos socials són un pas més elevat però que s’ha de sostenir sobre la base d’un capteniment, unes formes i una urbanitat que facin possible la convivència.