24.1.13

Es publica l'avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV)La Generalitat de Catalunya ha fet publica l’avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) per als anys 2010 i 2011. Segons l'informe de valoració, el repte que millor s’ha abordat és la col·laboració i el treball en xarxa.
La Generalitat de Catalunya ha fet publica l’avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) per als anys 2010 i 2011. De fet, el PNAV es va redactar l'any 2008 i inclou 16 línies estratègiques i 86 objectius, però l'última avaluació és dels dos últims anys.
 
Durant el 2010 i 2011, el govern de la Generalitat ha executat un total de 346 actuacions per promocionar l'associacionisme i el voluntariat. Aquestes accions han implicat 12 departaments diferents i, la majoria d'elles han contribuit a fomentar, per aquest ordre, els següents reptes:
  • La col·laboració i el treball en xarxa (és la línia estratègica que obté millor nota) 
  • El paper dels valors de la comunitat
  • La formació del voluntariat 
  • La promoció del voluntariat 
  • La incidència política 
Així ho revel·la l'informe de valoració, elaborat per Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, que també conclou que cal posar especial atenció a millorar com s’aborden la “Rendició de comptes”, els “Criteris de gestió de l’equip humà” i “L’equitat i la justícia social i les necessitats socials emergents”. Uns temes que encara esdevenen més prioritaris en l’actual context socioeconòmic. En base a aquesta avaluació, els autors de l’informe fan una sèrie de recomanacions de cara al proper PNAV. Hauria de ser més curt, caldria encarregar la consecució d’objectius i mesures a agents o organismes concrets, hauria de definir indicadors des d’un bon principi, i hauria de definir l’estratègia no només tenint en compte l’anàlisi de la situació sinó també en base a com s’implementa i qui pot executar-ho. Més informació i analisi detallada 


Entrades anteriors: