6.1.13

Les 10 qüestions més rellevants sobre negocis i drets humans en el 2013

2013 Top Ten List of Business and Human Rights Issues

[ca] Tot just 18 mesos després de l'adopció dels Principis Rectors de l'ONU sobre els Drets Humans i els negocis, s'ha avançat molt en la integració de les qüestions de drets humans en una sèrie d'iniciatives importants per part de governs, empreses i altres actors d'arreu del món.

L'èxit del primer Fòrum anual de l'ONU sobre els Drets Humans i els negocis va destacar el creixent impuls de l'activitat i el moviment de drets humans a nivell mundial. Però les bretxes actuals de protecció encara no s'han abordat i els recordatoris recents d'abusos a gran escala dels drets fonamentals dels treballadors marquen els desafiaments per al 2013 i més enllà.

Aquests fets, i els resultats d'un procés de consulta pública, constitueixen el marc per al llançament d'avui per IHRB de la nostra 4a llista anual sobre negocis i drets humans per commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans. http://www.ihrb.org/top10/business_human_rights_issues/2013.html

[en] Just 18 months after the adoption of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, significant progress has been made in integrating human rights concerns into a range of important initiatives by governments, businesses and other actors around the world.

The success of the first annual UN Forum on Business and Human Rights highlighted the growing momentum of the business and human rights movement globally. But ongoing protection gaps remain to be addressed and recent reminders of wide scale abuses of fundamental worker rights point to challenges for 2013 and beyond.

These developments, and the results of a public consultation process, provide the frame for today's release by IHRB of our 4th annual list of Business and Human Rights issues to mark International Human Rights Day. http://www.ihrb.org/top10/business_human_rights_issues/2013.html