14.12.09

UNESCO Catalunya commemora el Dia Internacional del Migrant

La diversitat en el marc de la convivència intercultural, ciutadania i percepció de seguretat Barcelona: s'analitza en una jornada gratuïta, 16-17 de desembre.


El 16 i 17 de desembre del 2009, té lloc la jornada “La diversitat en el marc de la convivència intercultural, ciutadania i percepció de seguretat”, enguany el Centre UNESCO de Catalunya i el Departament d’Interior, Relacions Internacionals i Participació volen commemorar el Dia Internacional de la Persona Migrant, reflexionar sobre la necessitat d’una bona gestió de la diversitat i analitzar com la lluita contra les discriminacions i l’aplicació de les normatives relatives als Drets Humans, ajuden a conviure en una societat intercultural i cohesionada.


La jornada presentarà continguts que poden resultar útils per a tots els professionals i persones interessades que, d’una manera o altra, tracten i conviuen amb la diversitat des dels diversos àmbits de l’Administració i des de les entitats culturals i religioses, i pretén satisfer una sèrie d’objectius plantejats des d’un enfocament dinàmic.

Aquest enfocament permetrà disposar dels elements necessaris per analitzar el marc de drets i deures de totes les persones ciutadanes, incloent-hi les persones migrants, les orientacions socials, polítiques, religioses i culturals, i per entendre els processos presents en les relacions de convivència interculturals a l’hora de gestionar les diversitats.

Un altre objectiu d’aquesta jornada és aportar elements per a una inserció ciutadana intercultural, des d’una base realista, fonamentada i basada en experiències exitoses en altres països.

La participació es gratuïta amb prèvia inscripció a: www.unescocat.org. Hi haurà traducció simultània (català, anglès i francès).

0 comentaris: