15.12.09

La crisi ha reduït les donacions a les ONG un 20%

Les empreses privades han retallat les donacions a les ONG un 20%, mentre que les donacions dels particulars han disminuït un 10%.

La crisi ha reduït les donacions tant d’empreses privades, com de particulars. La majoria de caixes d’estalvis, també han escurçat les seves inversions en obres socials, entre un 30% i un 50% en relació al 2008, segons Carrera , actualment director de l'Institut d'Innovació Social de l'escola de negocis ESADE i que durant disset anys va ser director general d’Intermon Oxfam. Assenyala també que com a conseqüència del descens de beneficis, dediquen un percentatge superior a les provisions i disposen per tant, de menys beneficis destinats a les ajudes socials. Abans de irrompre la crisi, les caixes espanyoles destinaven entre un 20% i un 40%, dels beneficis, a acció social.

La situació econòmica d’administracions i ajuntaments, també s’han vist afectats per la crisi, de manera que ha provocat la reducció d’ajudes a projectes socials.

Les ONG mes grans que treballen a Espanya es financen principalment amb donacions de particulars, que aporten entre un 50% i un 70%, el resta del pressupost, el cobreixen amb subvencions públiques. Les més petites, en canvi, arriben a cobrir fins a un 80% del seu pressupost amb aportacions de les administracions publiques.

Al 2010 i fins i tot al 2011, les ONG disposaran de menys diners, per la recaptació de l’IRPF, com a conseqüència de la crisi. Actualment, el contribuent destina un 0,7% del seu IRPF a fins socials o a l’Església.

Tant la Generalitat de Catalunya, com l’Ajuntament de Barcelona no rebaixaran el 2010, les seves aportacions econòmiques a cooperacions.

A Espanya, les tres ONG que mes recursos destinen són, la Creu Roja (474 milions d’euros), Càritas (200,40 milions) i Intermon Oxfam (78,3 milions).

Llegir més a el Periódico


Font: xarxanet.org

0 comentaris: