19.12.09

R+D+i a Catalunya, una eina per a construir un futur sostenible

Davant les persones que identifiquen RSE amb acció social o filantropia, és convenient recordar-los que a la Unió Europea l'R+D+i es considera clarament una pràctica d'RSE. I el raonament és molt evident: una empresa que no inverteixi en el desenvolupament i innovació no estarà capacitada per a continuar creant riquesa en el futur, de manera que no garantirà la creació de llocs de treball i el repartiment de riquesa en el territori.

Des d'una òptica més territorial, també podem fer aquest mateix raonament aplicat a regions econòmiques i, en conseqüència vincular-ho com sempre hem fet al concepte de Territori Socialment Responsable. La inversió en R+D i innovació d’un territori està estretament lligada al seu desenvolupament econòmic, al progrés social i, en definitiva, a la millora del benestar dels seus ciutadans.

D'acord amb aquesta reflexió, us proposem conèixer les dades de recerca, desenvolupament i innovació que s'han donat a Catalunya en els darrers anys. Durant el període analitzat hi hagut un important creixement dels indicadors associats a l’R+D i la innovació a Catalunya, aspecte imprescindible per al futur desenvolupament del país. Podeu veure tot seguit algunes de les conclusions:

  • Aquest fort creixement fa que Catalunya es posicioni a escala internacional com un dels territoris que ha augmentat més el seu esforç en aquesta comparativa. A tall d’exemple, si comparem Catalunya, a escala mundial, amb diferents països trobem que només la Xina ha tingut una ràtio de creixement superior durant el període analitzat. (L’OCDE té una taxa anual mitjana del 0,79%; Corea, d’un 2,98%; la zona Euro, d’un 1,42%; Catalunya, del 5,60%, i la Xina, del 9,26%). Catalunya ha presentat un creixement continuat i persistent de la inversió feta en R+D, triplicant-la des de 1998 fins a arribar a més de 2.900 milions d’euros l’any 2007. En aquest període, l’R+D per càpita també ha experimentat un gran creixement, passant de 175 euros per càpita a 403.
  • La intensitat en R+D de l’economia catalana, tot i haver crescut en aquest període fins a situar-se a l’1,48% respecte al PIB, requereix de cert esforç per tal d’assolir els nivells dels països capdavanters i per arribar al 2% l’any 2010 que estableix el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.
  • Quant a la distribució de la despesa en R+D per sectors d’execució, Catalunya presenta una distribució òptima, aproximant-se a la que recomana la Comissió Europea, és a dir, dos terços de la despesa duta a terme pel sector privat i un terç formada conjuntament pel sector públic i l’ensenyament superior.
  • La despesa en innovació a Catalunya ha tingut un creixement continuat durant els darrers anys. Actualment s’inverteixen 4.000 milions d’euros en innovació, és a dir, un 2% del PIB, la qual cosa representa un 22% de la inversió en innovació estatal.
  • Catalunya té més de 43.000 persones ocupades en tasques d’R+D, de les quals més de 25.000 són investigadores. Així, cal remarcar que aquests valors s’han vist duplicats en la darrera dècada amb una taxa de creixement en el període 1998-2007 clarament per sobre la de l’Estat espanyol.
  • Si ens centrem en la participació de les dones en la recerca i investigació, cal remarcar que s’ha incrementat del 37% al 41% en el període analitzat.

Font de les conclusions: Informe anual de l’R+D i la Innovació a Catalunya 2009

0 comentaris: